What is an “Attestation Ledger”?

[QC]

Mục lục

Sổ cái chứng thực

Sổ cái chứng thực là một sổ tài khoản được thiết kế để cung cấp bằng chứng về các giao dịch riêng lẻ. Nó thường được sử dụng để “chứng thực” rằng một giao dịch tài chính đã diễn ra, hoặc để chứng minh tính xác thực của các giao dịch hoặc sản phẩm.

Attestation Ledger

An attestation ledger is an account book designed to provide evidence of individual transactions. It is generally used to “attest” that a financial transaction took place, or to prove authenticity of transactions or products.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts