What Is an Automated Market Maker?

[QC]

Mục lục

Nhà tạo thị trường tự động (AMM)

Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) là một hệ thống cung cấp tính thanh khoản cho sàn giao dịch mà nó hoạt động thông qua giao dịch tự động.

Nhà tạo lập thị trường tự động là gì?

Hệ thống AMM đã thành công sau khi chúng được Shearson Lehman Brothers và ATD triển khai lần đầu tiên vào đầu những năm 1990 – trước khi họ phát minh ra, sổ đặt hàng đã được tạo ra bởi con người, những người bắt đầu giao dịch theo cách thủ công nhằm nâng cao tính thanh khoản của thị trường.

Cách tiếp cận này là lý do cho một số trượt giá và độ trễ trong việc phát hiện giá trên thị trường. Hơn nữa, các nhà tạo lập thị trường cũng bị buộc tội thao túng thị trường. Khi được giới thiệu, AMM đã giải quyết tất cả các vấn đề do các nhà tạo lập thị trường con người gây ra. Giờ đây, các loại hệ thống này cũng đang được giới thiệu trong các sàn giao dịch phi tập trung dựa trên blockchain.

Trên các sàn giao dịch phi tập trung dựa trên AMM, sổ lệnh truyền thống được thay thế bằng các nhóm thanh khoản được tài trợ trước trên chuỗi cho cả hai tài sản của cặp giao dịch. Thanh khoản được cung cấp bởi những người dùng khác, những người cũng kiếm được thu nhập thụ động từ khoản tiền gửi của họ thông qua phí giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm của nhóm thanh khoản mà họ cung cấp.

Một sàn giao dịch phi tập trung đã triển khai AMM là Uniswap. Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum cho phép người dùng cung cấp thanh khoản để kiếm thu nhập thụ động hoặc trao đổi giữa các tài sản khác nhau.

Đọc thêm:  What is a Bonding Curve?

Automated Market Maker (AMM)

An automated market maker (AMM) is a system that provides liquidity to the exchange it operates in through automated trading.

What Is an Automated Market Maker?

AMM systems took off after they were first implemented by Shearson Lehman Brothers and ATD in the early 1990s — before their invention, order books were created by humans who manually initiated trades meant to enhance the liquidity of the market.

This approach was the reason for some slippage and latency in price discovery on the markets. Furthermore, market makers were also accused of market manipulation. When introduced, AMMs solved all the issues caused by human market makers. Now, these types of systems are also being introduced in blockchain-based decentralized exchanges.

On AMM-based decentralized exchanges, the traditional order book is replaced by liquidity pools that are pre-funded on-chain for both assets of the trading pair. The liquidity is provided by other users who also earn passive income on their deposit through trading fees based on the percentage of the liquidity pool that they provide.

One decentralized exchange that has implemented an AMM is Uniswap. Uniswap is an Ethereum-based decentralized exchange which allows its users to both supply liquidity to earn passive income or exchange between various assets.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts