What Is an Ethereum Improvement Proposal (EIP)?

[QC]

Mục lục
Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP)
Các Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) mô tả các tiêu chuẩn cho nền tảng Ethereum, bao gồm các đặc điểm kỹ thuật của giao thức cốt lõi, các API khách hàng và các tiêu chuẩn hợp đồng.

Ethereum Improvement Proposal (EIP)

Ethereum Improvement Proposals (EIPs) describe standards for the Ethereum platform, including core protocol specifications, client APIs, and contract standards.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts