What Is an Ethereum Virtual Machine (EVM)?

[QC]

Mục lục
Máy ảo Ethereum (EVM)
Một máy ảo hoàn chỉnh Turing cho phép thực thi mã chính xác như dự định; nó là môi trường thời gian chạy cho mọi hợp đồng thông minh. Mọi nút Ethereum đều chạy trên EVM để duy trì sự đồng thuận trên toàn bộ chuỗi khối.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

A Turing-complete virtual machine that enables execution of code exactly as intended; it is the runtime environment for every smart contract. Every Ethereum node runs on the EVM to maintain consensus across the blockchain.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts