What Is an Ethereum Virtual Machine (EVM)?

[QC]

Mục lục
Máy ảo Ethereum (EVM)
Một máy ảo hoàn chỉnh Turing cho phép thực thi mã chính xác như dự định; nó là môi trường thời gian chạy cho mọi hợp đồng thông minh. Mọi nút Ethereum đều chạy trên EVM để duy trì sự đồng thuận trên toàn bộ chuỗi khối.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

A Turing-complete virtual machine that enables execution of code exactly as intended; it is the runtime environment for every smart contract. Every Ethereum node runs on the EVM to maintain consensus across the blockchain.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts