Mục lục

What Is an Exchange?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Đổi
Sàn giao dịch tiền điện tử (đôi khi được gọi là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số) là các doanh nghiệp cho phép khách hàng giao dịch tiền điện tử lấy tiền fiat hoặc các loại tiền điện tử khác.

Exchange

Cryptocurrency exchanges (sometimes called digital currency exchanges) are businesses that allow customers to trade cryptocurrencies for fiat money or other cryptocurrencies.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts