What Is an Initial Bounty Offering (IBO)?

[QC]

Mục lục

Cung cấp tiền thưởng ban đầu (IBO)

Một cách mới lạ để khởi động một dự án tập trung vào những người đóng góp kỹ năng cho nền tảng hơn là tiền.

Cung cấp tiền thưởng ban đầu (IBO) là gì?

Trong khi các đợt cung cấp tiền xu ban đầu yêu cầu mọi người mua mã thông báo bằng fiat, thì việc cung cấp tiền thưởng ban đầu dẫn đến việc mọi người được thưởng bằng mã thông báo miễn phí hoặc chiết khấu để đổi lấy dịch vụ của họ.

Những người đam mê cống hiến thời gian và kỹ năng của họ để tiếp tục dự án – bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến dịch thuật, tiếp thị, phát triển kinh doanh hoặc nguồn nhân lực – có thể đủ điều kiện tham gia IBO.

Điều này có thể có nghĩa là họ đang đầu tư về mặt tinh thần cho một dự án và quyết tâm hơn để thấy nó thành công và cách tiếp cận này có thể hiệu quả hơn trong việc xây dựng cộng đồng.

Do đó, IBO đòi hỏi người nhận phải cam kết nhiều hơn.

Những người nhận được mã thông báo có thể rút chúng ra ở giai đoạn sau khi chúng được niêm yết trên một sàn giao dịch hoặc họ có thể giữ chúng với hy vọng rằng giá trị của chúng sẽ tăng lên.

Sau khi hoàn thành ICO, các chương trình tiền thưởng có thể được sử dụng để nhận phản hồi về mã của dự án tiền điện tử hoặc để bù đắp cho những nỗ lực quảng bá đồng xu.

Những người lập trình có khả năng xác định các lỗ hổng trong chuỗi khối cũng có thể được trao phần thưởng dưới dạng tiền thưởng lỗi và những phần thưởng này có thể lên tới hàng nghìn đô la.

Đọc thêm:  What Is Max Supply?

Một số loại tiền điện tử nổi tiếng – chẳng hạn như Zcash và Ethereum – đã sử dụng các chương trình tiền thưởng để thưởng cho các nhà phát triển đã hỗ trợ trong sự phát triển của blockchain.

Initial Bounty Offering (IBO)

A novel way of launching a project that focuses on people contributing skills to a platform rather than money.

What Is an Initial Bounty Offering (IBO)?

Whereas initial coin offerings require people to purchase tokens using fiat, initial bounty offerings result in people being rewarded with free or discounted tokens in exchange for their services.

Enthusiasts who dedicate their time and skill to further a project — by completing tasks related to translation, marketing, business development or human resources — can be eligible in an IBO.

This can mean that they’re emotionally invested in a project and more determined to see it succeed, and this approach can be more effective in building a community.

As a result, IBOs require more mental commitment from the receiver.

Those who receive tokens can cash them out at a later stage once they are listed on an exchange, or they can hold on to them in the hope that their value grows.

Upon completion of an ICO, bounty programs may be utilized to obtain feedback on a cryptocurrency project’s code or to compensate for efforts for promoting the coin.

Coders who are able to identify flaws in the blockchain may also be given rewards in the form of bug bounties, and these rewards can run into many thousands of dollars.

Some well-known cryptocurrencies — such as Zcash and Ethereum — have utilized bounty programs to reward developers who assisted in the development of the blockchain.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts