What Is an Initial Token Offering (ITO)?

[QC]

Mục lục

Cung cấp mã thông báo ban đầu (ITO)

ITO tương tự như các đợt cung cấp tiền xu ban đầu – nhưng tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp các mã thông báo với tiện ích nội tại dưới dạng phần mềm hoặc cách sử dụng trong hệ sinh thái.

Cung cấp mã thông báo ban đầu (ITO) là gì?

ITO rất giống với các đợt cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) – và hai thuật ngữ này thường được sử dụng đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, có một số khác biệt nhỏ cần lưu ý.

Thay vì được sử dụng để gây quỹ cho một loại tiền điện tử mới, trọng tâm của các ITO thường tập trung vào việc cung cấp các mã thông báo có tiện ích nội tại đã được chứng minh (hoặc chưa được chứng minh).

Điều này có thể bao gồm việc cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào nền tảng thông qua đăng ký, với chủ sở hữu mã thông báo mở khóa quyền sử dụng các dịch vụ độc quyền trong một hệ sinh thái. Một ví dụ về điều này có thể bao gồm một sàn giao dịch cung cấp phí giao dịch thấp hơn.

ITO có liên quan chặt chẽ hơn đến mã hóa thay vì huy động vốn từ cộng đồng.

Có một sự khác biệt chính giữa tiền xu và mã thông báo trong lĩnh vực tiền điện tử, mặc dù cả hai thuật ngữ đều được sử dụng thay thế cho nhau trong hầu hết các trường hợp.

Tiền xu là tiền điện tử hoạt động trên các chuỗi khối độc lập của riêng chúng, chẳng hạn như Bitcoin, XRP và Ethereum. Mặt khác, mã thông báo là tiền điện tử hoạt động trên một chuỗi khối hiện có – và các tài sản thường có xu hướng sử dụng tiêu chuẩn ERC-20 của Ethereum.

Đọc thêm:  What Is Offline Storage?

ICO đã không còn được công chúng ưa chuộng và trở nên ít phổ biến hơn trong ngành tiền điện tử, sau khi một số dự án bị coi là lừa đảo và những dự án khác đã sụp đổ về giá trị ngay sau khi ra mắt.

Initial Token Offering (ITO)

ITOs are similar to initial coin offerings — but have more of a focus on offering tokens with intrinsic utility in the form of software or usage in an ecosystem.

What Is an Initial Token Offering (ITO)?

ITOs are very similar to initial coin offerings (ICOs) — and the two terms are often used synonymously. However, there are some subtle differences to be aware of.

Instead of being used to fundraise for a new cryptocurrency, the focus of ITOs usually centers on offering tokens that have proven (or unproven) intrinsic utility.

This could include granting investors access to a platform through a subscription, with token holders unlocking the right to use exclusive services within an ecosystem. An example of this could include an exchange that ends up offering lower trading fees.

ITOs are more closely related to tokenization as opposed to crowdfunding.

There is a key distinction between coins and tokens in the crypto sector, even though both terms are used interchangeably for the most part.

Coins are cryptocurrencies that operate on their own independent blockchains such as Bitcoin, XRP and Ethereum. On the other hand, tokens are cryptocurrencies that operate on an existing blockchain — and assets typically tend to use Ethereum’s ERC-20 standard.

ICOs fell out of favor with the public, and became less common in the crypto industry, after a number of projects were outed as scams, and others collapsed in value shortly after launch.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts