What Is an Option?

[QC]

Mục lục

Lựa chọn

Một hợp đồng cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản hoặc công cụ cơ bản với một mức giá thực hiện cụ thể.

Quyền chọn là gì?

Quyền chọn là một thỏa thuận tài chính có nguồn gốc cho phép người nắm giữ quyền chọn mua hoặc bán một tài sản mà không yêu cầu cam kết. Các quyền chọn có một mức giá đã đặt, được gọi là giá thực hiện và ngày hết hạn. Chúng có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử, chỉ số, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), v.v. Các quy tắc điều chỉnh giao dịch quyền chọn phụ thuộc vào phong cách của quyền chọn.

Về cơ bản, có hai phong cách tùy chọn; Châu Mỹ và Châu Âu. Sự khác biệt giữa cả hai nằm ở cách người sở hữu tương tác với công cụ giữa thời gian mua và thời gian hết hạn. Ví dụ: quyền chọn kiểu Mỹ cho phép người nắm giữ quyền tự do mua hoặc bán vào hoặc trước ngày hết hạn. Mặt khác, các quyền chọn theo kiểu châu Âu chỉ cho phép người nắm giữ thực hiện quyền của họ vào ngày hết hạn.

Trong không gian quyền chọn, các hoạt động mua và bán được gọi là gọi và bán tương ứng. Tín hiệu cuộc gọi là một dấu hiệu cho thấy người nắm giữ quyền chọn có thể mua một tài sản ở mức giá và thời gian xác định trước. Chiến lược quyền chọn mua và quyền chọn mua hoạt động trái ngược nhau. Lưu ý rằng quyền chọn được giao dịch trên thị trường quyền chọn. Mặc dù các công cụ tài chính này có mức độ rủi ro cao so với giao dịch giao ngay, nhưng chúng có một số lợi thế.

Đọc thêm:  What Is a Private Key/Secret Key?

Ví dụ, họ có thể giúp các nhà đầu tư triển khai quỹ một cách hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận của họ. Ngoài ra, do nghĩa vụ tài chính giảm, chúng có thể ít rủi ro hơn so với hợp đồng tương lai và các loại công cụ tài chính khác. Các lựa chọn có tính linh hoạt cao, cho phép tạo ra các bộ tổng hợp và do đó, mở rộng các lựa chọn thay thế đầu tư.

Option

A contract giving the buyer the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset or instrument at a specified strike price.

What Is an Option?

An option is a derived financial agreement which allows its holder to buy or sell an asset without requiring a commitment. Options have a set price, called a strike price, and an expiration date. They can be used in the trading of cryptocurrencies, indexes, exchange-traded funds (ETFs), among others. Rules governing option trading depend on an option’s style.

Basically, there are two option styles; American and European. The difference between the two lies in how holders interact with the instrument between purchase and expiration time. For example, American-styled options give their holders the freedom to buy or sell on or before the expiration date. On the other hand, European-styled options only allow holders to execute their rights on the expiration date.

In the options space, buy and sell activities are referred to as call and put respectively. A call signal is a sign that an option holder can buy an asset at a predetermined price and time. Put and call option strategies work in opposites of each other. Note that options are traded in the options market. Although these financial instruments have a high level of risk compared to spot trading, they have several advantages.

For instance, they can help investors to efficiently deploy funds consequently, maximizing their returns. Additionally, due to their reduced financial obligation, they can be less risky than futures and other types of financial instruments. Options are highly flexible, allowing for the creation of synthetics, and thus, expanding investment alternatives.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts