What Is an Options Market?

[QC]

Mục lục

Thị trường quyền chọn

Một thị trường công khai cho các quyền chọn, cung cấp cho người mua quyền chọn mua hoặc bán tiền điện tử với một mức giá thực tế cụ thể, vào hoặc trước một ngày cụ thể.

Thị trường Quyền chọn là gì?

Thị trường quyền chọn là một nơi công cộng để giao dịch quyền chọn. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử một nơi để mua hoặc bán các loại tiền kỹ thuật số với mức giá và thời gian đã định. Các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trên thị trường bao gồm quyền chọn mua / bán và giá thực hiện. Quyền chọn mua và quyền chọn trái ngược nhau. Để nói rõ hơn, chúng ta có thể coi các quyền chọn mua là các lệnh mua và có giá và ngày xác định trước.

Những người tham gia thị trường quyền chọn mua cuộc gọi khi giá của một tài sản được theo dõi được dự đoán sẽ tăng giá trị. Ngược lại, các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán khi thị trường có triển vọng giảm giá.

Mặt khác, quyền chọn bán là lệnh bán. Do đó, chúng cho thấy sự sẵn sàng của một người nắm giữ quyền chọn thanh lý vị thế của họ. Giá xác định trước được gọi là giá thực hiện. Lưu ý rằng các quy tắc quyền chọn của Mỹ hoặc Châu Âu đều chi phối thị trường quyền chọn.

Ngoài các thuật ngữ trên, một nhà giao dịch quyền chọn cần phải hiểu các từ khác như tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp là biểu tượng phác thảo những rủi ro trong quá trình giao dịch quyền chọn. Ví dụ: biểu tượng delta cho thấy sự thay đổi giá của tài sản được theo dõi so với một đô la duy nhất.

Đọc thêm:  What Is HODL?

Mặt khác, Theta được sử dụng trên thị trường để chỉ sự thay đổi giữa giá của một quyền chọn và thời gian. Nó đôi khi được gọi là phân rã theo thời gian của một quyền chọn. Gamma là một biểu tượng nổi bật khác trên thị trường quyền chọn. Nó cho thấy sự thay đổi giữa delta của một quyền chọn và giá của một tài sản được theo dõi. Những người Hy Lạp khác được sử dụng trên thị trường bao gồm vega và rho.

Options Market

A public market for options, giving the buyer an option to buy or sell a cryptocurrency at a specific strike price, on or before a specific date.

What Is an Options Market?

The options market is a public place to trade options. It provides cryptocurrency traders with a place to buy or sell digital currencies at a set price and time. Basic terms used in the market include call/put options and strike price. Call and put options are opposites. To elaborate, we can equate call options to buy orders and have a predetermined price and date.

Options market participants buy calls when the price of a tracked asset is projected to increase in value. In contrast, investors place sell calls when the market has a bearish outlook.

Put options, on the other hand, are sell orders. As such, they indicate a willingness by an option holder to liquidate their position. The predetermined price is called a strike price. Note that either American or European option rules govern the options market.

Apart from the above terms, an options trader needs to understand other words such as Greeks. Greeks are symbols that outline the risks during options trading. For instance, the delta symbol shows a change in the price of a tracked asset against a single dollar.

Theta, on the other hand, is used in the market to indicate a shift between the price of an option and time. It is sometimes called the time decay of an option. Gamma is another prominent symbol in the options market. It shows the change between an option’s delta and the price of a tracked asset. Other Greeks used in the market include vega and rho.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts