What Is An Order Book?

[QC]

Mục lục

Quyển sổ đặc Mua hàng

Sổ đặt hàng bao gồm các thông tin quan trọng khác nhau liên quan đến một nội dung.

Sách đặt hàng là gì?

Sổ đặt hàng là một tài liệu điện tử về hoạt động mua và bán của một tài sản trên một nền tảng giao dịch, chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử. Nói chung, sổ đặt hàng cho thấy một cái nhìn đẹp mắt về một tài sản cụ thể bằng cách ghi lại các lệnh mua và bán. Các nền tảng sử dụng sổ lệnh điện tử sử dụng một công cụ khớp lệnh để tự động sàng lọc và thực hiện các lệnh mua và bán, cho dù toàn bộ hay một phần.

Sổ đặt hàng bao gồm các thông tin quan trọng khác nhau liên quan đến một nội dung. Đầu tiên, nó có các phần dành riêng cho người mua và người bán. Tiếp theo là phần đặt giá và hỏi. Ở đây, “ask” đại diện cho yêu cầu bán trong khi “giá thầu” cho biết lệnh mua.

Giá thầu được đặt ở bên trái trong khi yêu cầu chiếm bên phải của cuốn sách. Cả hai bên đều có giá mua và giá bán từ các thương nhân khác nhau. Hồ sơ dự thầu thường được biểu thị bằng màu xanh lá cây trong khi hồ sơ yêu cầu có màu đỏ.

Bảng, biểu đồ đường, biểu đồ thanh và các phương pháp trực quan khác hiển thị sự tương tác giữa người mua và người bán. Ngoài ra, biểu đồ hình nến Nhật Bản đi kèm với sổ lệnh để hiển thị trạng thái hiện tại và quá khứ của thị trường và giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Trong hầu hết các trường hợp, sổ đơn đặt hàng chỉ chứa các đơn đặt hàng được đặt để được thực hiện bằng cách sử dụng giá cụ thể của nhà giao dịch.

Đọc thêm:  What Is a Faucet?

Các loại lệnh này được gọi là lệnh giới hạn. Các đơn đặt hàng được thực hiện theo giá thị trường hiện tại được gọi là lệnh thị trường. Giá đặt mua cao nhất và giá bán thấp nhất xuất hiện ở đầu sổ đặt hàng. Sự khác biệt giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch giá mua – giá bán. Nó chỉ ra sức mạnh cung và cầu.

Order Book

An order book comprises different key information regarding an asset.

What Is An Order Book?

An order book is an electronic documentation of an asset’s buy and sell activity on a trading platform such as a cryptocurrency exchange. Generally, an order book shows a sleek view of a particular asset by recording buy and sell orders. Platforms using electronic order books employ a matching engine to automatically sift and fulfill buy and sell orders, whether wholly or partially.

An order book comprises different key information regarding an asset. First, it has dedicated sections for buyers and sellers. Next, there is a bid and ask section. Here, “asks” represent sell requests while “bids” indicate buy orders.

Bids are placed on the left while asks occupy the right side of the book. Both sides have buy and sell prices from various traders. Bids are usually represented by a green color while asks are colored red.

Tables, line charts, bar charts and other visualization methods display the interaction between buyers and sellers. Also, Japanese candlesticks charting accompanies an order book to show the current and past status of the market and to help traders make informed trading decisions. In most cases, order books only contain orders set to be fulfilled using a trader’s specific prices.

These types of orders are known as limit orders. Orders placed to be fulfilled using the current market prices are called market orders. Highest bid prices and lowest ask prices appear at the top of the order book. The difference between these two prices is referred to as the bid-ask spread. It indicates the supply and demand strength.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts