What Is an Unspent Transaction Output (UTXO)?

[QC]

Mục lục
Đầu ra giao dịch chưa được gửi (UTXO)
Đầu ra của một giao dịch blockchain chưa được chi tiêu và có thể được sử dụng làm đầu vào cho các giao dịch mới.

Unspent Transaction Output (UTXO)

An output of a blockchain transaction that has not been spent, and can be used as an input for new transactions.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts