Mục lục

What Is an Unspent Transaction Output (UTXO)?

Chia sẻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit

Unspent Transaction Output (UTXO)

An output of a blockchain transaction that has not been spent, and can be used as an input for new transactions.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle trên Amazon – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!