What is anarcho-capitalism?

[QC]

Mục lục

Chủ nghĩa tư bản vô chính phủ

Một triết lý chính trị ban đầu được hình thành bởi nhà kinh tế người Mỹ Murray Rothbard, hiện đã được nhiều thành viên của cộng đồng tiền điện tử chấp nhận.

Chủ nghĩa tư bản vô chính phủ là gì?

Chủ nghĩa tư bản vô chính phủ ủng hộ việc xóa bỏ các nhà nước tập trung, và ưu tiên quyền sở hữu tư nhân và các thỏa thuận hợp đồng trong hệ thống kinh tế.

Những người theo chủ nghĩa tư bản vô chính phủ tin rằng nhà nước như hiện nay được quan niệm là một trở ngại cho sự phát triển của một xã hội “tự do” – và sự tồn tại của các nhà nước trong các xã hội tư bản dẫn đến một hệ thống cưỡng chế.

Triết lý chính trị này cho rằng thị trường tự do là nền tảng của một xã hội tự do thực sự và mọi người nên tự do tham gia với nhau thông qua các thỏa thuận hợp đồng – ngoài sự kiểm soát hoặc giám sát của nhà nước.

Thay vì nhà nước xử lý việc thực thi hợp đồng và giải quyết khiếu nại, các cơ quan tư nhân cạnh tranh trên thị trường tự do sẽ chịu trách nhiệm.

Những người theo chủ nghĩa tư bản vô chính phủ tin rằng tư liệu sản xuất nên thuộc sở hữu tư nhân – và công việc và hàng hóa phải được tổ chức thông qua hệ thống lao động làm công ăn lương.

Khái niệm “chiếm đoạt ban đầu” cho phép bất kỳ cá nhân nào yêu cầu quyền sở hữu tuyệt đối đối với bất kỳ tài nguyên nào mà trước đó chưa được sử dụng. “Quyền tự chủ” là một nguyên tắc quan trọng khác, và điều này đề cập đến quyền tuyệt đối của một cá nhân đối với cơ thể của họ.

Đọc thêm:  What Is Dumping?

Nhiều nhà tư bản vô chính phủ coi các công nghệ phi tập trung dựa trên blockchain là một phương tiện mà các vấn đề thực tế của chủ nghĩa tư bản vô chính phủ có thể được giải quyết.

Họ tuyên bố rằng các dịch vụ phi tập trung cung cấp một giải pháp thay thế cho các chức năng quan liêu của nhà nước, đặc biệt bằng cách cung cấp các hồ sơ bất biến và có sẵn công khai về danh tính và nghĩa vụ hợp đồng (sau này thông qua việc sử dụng hợp đồng thông minh).

Đã có những thử nghiệm quy mô nhỏ trong việc tạo ra các cộng đồng thực sự được tổ chức theo các nguyên tắc vô chính phủ-tư bản chủ nghĩa. Đáng chú ý nhất trong số này là Liberstad, một thành phố-xã hội tư nhân ở Na Uy được thành lập vào năm 2015.

Anarcho-capitalism

A political philosophy originally conceived by American economist Murray Rothbard that has now been embraced by many members of the crypto community.

What is anarcho-capitalism?

Anarcho-capitalism advocates for the abolition of centralized states, and the primacy of private property and contractual agreements in the economic system.

Anarcho-capitalists believe that the state as it is currently conceived is an impediment to the development of a “free” society — and that the existence of states in capitalist societies result in a system of coercion.

This political philosophy maintains that the free market is the cornerstone of a truly free society, and that people should be free to engage with each other through contractual agreements — beyond the control or oversight of the state.

Instead of the state handling the enforcement of contracts and the resolution of grievances, private agencies competing in a free market would take charge.

Anarcho-capitalists believe that the means of production should be privately owned — and that work and commodities should be organized through the system of wage labor.

Đọc thêm:  What is Over-the-Counter (OTC)?

The concept of “original appropriation” allows for any individual to claim an absolute right of ownership over any resource that has not previously been used. “Self-ownership” is another important principle, and this refers to an individual’s absolute right over their own body.

Many anarcho-capitalists consider blockchain-based decentralized technologies to be a means by which the practical problems of anarcho-capitalism may be solved.

They claim that decentralized services provide an alternative to the bureaucratic functions of the state, particularly by providing immutable and publicly available records of identity and contractual obligations (the latter through the use of smart contracts.)

There have been small-scale experiments in the creation of real communities organized according to anarcho-capitalist principles. The most notable of these is Liberstad, a private city-society in Norway that was founded in 2015.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts