What is “Anti-Money Laundering”?

[QC]

Mục lục

Chống rửa tiền (AML)

Một bộ luật quốc tế được ban hành nhằm hạn chế các tổ chức hoặc cá nhân tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử thành tiền mặt trong thế giới thực.

“Chống rửa tiền” là gì?

Chống rửa tiền (AML) đề cập đến một bộ luật và quy định được ban hành để ngăn chặn sự di chuyển bất hợp pháp của tiền trên toàn thế giới. Rửa tiền đề cập đến quá trình che giấu nguồn gốc của tiền mặt (thu được một cách bất hợp pháp) bằng cách chuyển nó qua một chuỗi chuyển khoản hoặc giao dịch thường phức tạp. Các giao dịch này nói chung là hợp pháp và do đó sẽ không bị gắn cờ, do đó cho phép chủ sở hữu ban đầu của các quỹ bất hợp pháp sử dụng quỹ cho các mục đích hợp pháp.

AML nhắm mục tiêu vào các hoạt động tội phạm như buôn bán hàng hóa bất hợp pháp (ma túy, hàng lậu, v.v.), tham nhũng trong văn phòng công cộng và trốn thuế. Nó đề cập một cách rõ ràng các phương pháp che giấu những tội ác này và số tiền thu được từ những hành vi này.

Các tổ chức tài chính đóng một vai trò quan trọng trong AML. Nếu bọn tội phạm không thể chuyển thành công số tiền thu được từ những hành vi bất hợp pháp này, chúng sẽ không được khuyến khích thực hiện những tội ác này. Do đó, các tổ chức tài chính được yêu cầu giám sát các giao dịch và hồ sơ tiền gửi của khách hàng, đặc biệt khi chúng có vẻ lớn hơn bình thường.

Anti-Money Laundering (AML)

A set of international laws enacted to curtail criminal organizations or individuals laundering money through cryptocurrencies into real-world cash.

Đọc thêm:  What Is a Stale Block?

What is “Anti-Money Laundering”?

Anti-Money Laundering (AML) refers to a set of laws and regulations enacted to prevent the illegal movement of money worldwide. Money laundering refers to the process of concealing the origins of (illegally obtained) cash by passing it through a usually complex sequence of transfers or transactions. These transactions are generally legitimate and hence would not be flagged, thus allowing the original owner of the illegitimate funds to use the funds for lawful purposes.

AML targets criminal activities like trading in illegal goods (drugs, contraband, etc.), public office corruption and tax evasion, to name a few. It deals explicitly with methods concealing these crimes and the money obtained from these acts.

Financial institutions play a significant role in AML. If criminals cannot successfully move the proceeds of these illegal acts, they would not be incentivized to perform these crimes. Therefore, financial institutions are required to monitor customers’ transactions and deposit records, especially when they appear to be larger than ordinary.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts