What Is Day Trading?

[QC]

Mục lục

Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày là hoạt động thường xuyên mua và bán tài sản để kiếm lợi nhuận khi giá của chúng thay đổi trong ngày.

Giao dịch trong ngày là gì?

Trong chứng khoán, tiền điện tử và các thị trường khác, giá của tài sản có xu hướng thay đổi liên tục trong ngày dưới tác động của các lực cung và cầu thị trường. Hầu hết thời gian, đặc biệt là trong các môi trường ít biến động, những biến động này quá nhỏ để trở thành mối quan tâm của các nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, có một nhóm người tham gia thị trường tích cực cố gắng kiếm lợi nhuận từ những chuyển động này được gọi là người giao dịch trong ngày.

Các hoạt động của một nhà giao dịch trong ngày liên quan đến việc cố gắng dự đoán các hành động giá ngắn hạn của tài sản mà họ đang giao dịch để thực hiện các giao dịch mua hoặc bán thuận lợi. Đây là một hoạt động có mức độ rủi ro cao, có phần thưởng cao do có vô số yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá trong ngày, một số yếu tố khó hoặc không thể đánh giá được.

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để thực hiện các giao dịch tốt nhất mà họ có thể. Một số cố gắng phân tích lịch sử giá của một tài sản để tìm ra các mẫu biểu đồ giá có thể lặp lại trong tương lai – một phương pháp được gọi là phân tích kỹ thuật. Những người khác phát triển hoặc mua phần mềm giao dịch sử dụng sức mạnh tính toán để phân tích dữ liệu thị trường hiện tại và thực hiện giao dịch tự động. Những người khác vẫn giao dịch hoàn toàn dựa trên bản năng.

Đọc thêm:  What Is Solidity?

Thị trường tiền điện tử, với độ biến động cao khét tiếng của nó, cung cấp một nền tảng đặc biệt rủi ro nhưng tiềm năng sinh lợi cho các nhà giao dịch trong ngày. Khi giá tài sản thường xuyên thay đổi từ 10% trở lên trong vòng một ngày, cả lợi nhuận và tổn thất đều có thể đáng kể.

Day Trading

Day trading is the practice of frequently buying and selling assets in order to make a profit on intraday changes in their price.

What Is Day Trading?

In stock, cryptocurrency and other markets the prices of assets tend to change continuously during the day under the effects of the market forces of supply and demand. Most of the time, especially in the less volatile environments, these fluctuations are too small to be a concern to long-term investors. However, there is a category of market participants who actively try to extract a profit from these movements called day traders.

The activities of a day trader involve trying to predict the short-term price actions of the assets they are trading in in order to make favorable buy or sell deals. This is a high-risk, high-reward activity due to an immense number of factors affecting intraday price fluctuations, some of which are hard or impossible to evaluate.

Day traders employ different tools and techniques to conduct the best trades that they can. Some try to analyze the price history of an asset in order to find price chart patterns that might repeat themselves in the future — a practice known as technical analysis. Others develop or purchase trading software that uses computing power to analyze current market data and conduct trades automatically. Others still trade based purely on instinct.

The cryptocurrency market, with its infamously high volatility, provides an exceptionally risky but potentially lucrative ground for day traders. When assets’ prices quite often change by 10% or more within a single day, both the profits and the losses can be significant.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts