What Is Decryption?

[QC]

Mục lục

Giải mã

Quá trình chuyển đổi dữ liệu đã mã hóa trở lại thành định dạng mà người dùng hoặc máy có thể đọc được.

Giải mã là gì?

Mã hóa được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi các tác nhân xấu và để đảm bảo rằng dữ liệu đó khó có thể xem hoặc hiểu được trong trường hợp dữ liệu đó bị đánh cắp. Có nhiều lý do tại sao một bên có thể muốn mã hóa dữ liệu, chẳng hạn như để truyền thông tin chi tiết thẻ tín dụng hoặc mật khẩu người dùng.

Mật mã là trung tâm của nhiều phần của Internet và của truyền thông kỹ thuật số rộng lớn hơn. Nó thường được quan tâm nhất là ngụy trang thông tin có thể đọc được (được gọi là bản rõ) thành bản mã không thể đọc được thông qua quá trình mã hóa.

Một loạt các hệ thống có sẵn để thực hiện điều này – sử dụng các thuật toán mật mã – trong đó văn bản rõ được cung cấp để tạo dữ liệu được mã hóa và được cung cấp lại để được giải mã.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, hình thức mật mã được sử dụng phổ biến nhất được gọi là mã hóa khóa công khai hoặc khóa không đối xứng. Trong hệ thống này, các cặp khóa được sử dụng để mã hóa và giải mã thông tin. Trên chuỗi khối Bitcoin, mã hóa và giải mã được thực hiện thông qua Thuật toán chữ ký số đường cong hình elip (ECDSA) .‍

Các nhà mật mã học đang bận tâm đến sức mạnh của các hệ thống mật mã của họ. Các thuật toán được thiết kế để đối thủ thực sự không thể bẻ khóa được.

Đọc thêm:  What Is a Gold-Backed Cryptocurrency?

Có một số thuật toán được coi là an toàn thông tin về mặt lý thuyết, có nghĩa là chúng có thể được chứng minh là không thể phá vỡ ngay cả với sức mạnh tính toán không giới hạn về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, trong thực tế, các hệ thống này cực kỳ khó (thường ít nhiều không thể thực hiện được).

Do đó, hầu hết các hệ thống mật mã hiện đang được sử dụng được gọi là an toàn về mặt tính toán.

Mặc dù về mặt lý thuyết là có thể phá vỡ chúng, nhưng sẽ không thực tế nếu một kẻ xấu thực sự làm như vậy.

Decryption

The process of transforming encrypted data back into a format that is readable by a user or machine.

What Is Decryption?

Encryption is used to protect sensitive data from bad actors, and to ensure that it is difficult to view or understand in the event that it is stolen. There are many reasons why a party might wish to encrypt data, such as for transmitting credit card details or user passwords.

Cryptography is at the heart of many parts of the internet and of wider digital communication. It is most commonly concerned with disguising readable information (known as plaintext) as unreadable ciphertext through the process of encryption.

A range of systems are available to accomplish this — using cryptographic algorithms — where plaintext is fed in order to create encrypted data, and fed back in order to be decrypted.

In the cryptocurrency sector, the most commonly used form of cryptography is known as public key or asymmetric key encryption. In this system, pairs of keys are used to encrypt and decrypt information. On the Bitcoin blockchain, encryption and decryption is carried out through the Elliptical Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).‍

Cryptographers are preoccupied with the strength of their cryptographic systems. Algorithms are designed to be practicably impossible for a real adversary to crack.

Đọc thêm:  What Is a Transaction Fee?

There are some algorithms that are referred to as information-theoretically secure, meaning they can be proven to be unbreakable even with theoretically unlimited computing power. However, in reality these systems are extremely difficult (often more or less impossible) to actually implement.

As a result, most cryptographic systems currently used are known as computationally secure.

Although it is theoretically possible to break them, it would not be practical for an actual bad actor to do so.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts