What Is Deflation?

[QC]

Mục lục

Giảm phát

Sự suy giảm mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.

Giảm phát là gì?

Về mặt kinh tế vĩ mô, giảm phát thường đi kèm với sự thu hẹp cung tiền tệ. Tuy nhiên, giá có thể giảm vì nhiều lý do – bao gồm mức năng suất thấp của nền kinh tế, tiến bộ trong công nghệ hoặc đơn giản là mức cầu thấp hơn.

Trong bối cảnh của Bitcoin, giảm phát có xu hướng đề cập đến nguồn cung tối đa của tiền điện tử. Sẽ chỉ có 21 triệu Bitcoin được khai thác – và tại thời điểm này, sẽ không có đồng xu mới nào được tạo ra và sẽ không có thêm phần thưởng khối nào được trao.

Trên thực tế, nguồn cung lưu hành của BTC sẽ giảm theo thời gian do các khóa riêng bị mất và không thể khôi phục được tiền xu. Nhiều loại tiền điện tử khác cũng có tính chất giảm phát.

Hệ thống tiền tệ giảm phát là rất bất thường trong lịch sử kinh tế – trên thực tế, tiền điện tử có lẽ là ví dụ đầu tiên của cách tiếp cận như vậy. Các nhà kinh tế quan tâm đến hệ thống giảm phát vì lý do chính xác này và một số người tin rằng bản chất giảm phát của tiền điện tử sẽ hoàn toàn cách mạng hóa cách tiếp cận của chúng ta đối với tiền tệ. Tuy nhiên, những người khác lại nghi ngờ, tin rằng hệ thống tiền tệ giảm phát chắc chắn sẽ dẫn đến các vấn đề tích trữ và thanh khoản.

Cộng đồng Bitcoin luôn bận tâm đến tác động của hệ thống giảm phát. Đối với những người mong muốn tiền tệ trở thành một phương tiện trao đổi rộng rãi (trái ngược với đầu cơ thuần túy), mối quan tâm về giảm phát được gắn với các cuộc trò chuyện về việc chia nhỏ Bitcoin (chẳng hạn như thành từng bit.) Những người ủng hộ tin rằng khả năng chia vô hạn trên lý thuyết của Bitcoin sẽ giúp để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến giảm phát.

Đọc thêm:  What is a block reward?

Hơn nữa, một số người tin rằng vấn đề trên thực tế không phải ở bản chất giảm phát của tiền điện tử, mà là bản chất lạm phát của tiền tệ fiat. Những người này có xu hướng cho rằng giá sẽ giảm tự nhiên trong nền kinh tế Bitcoin thông qua sự gia tăng đổi mới và năng suất, nhưng vòng xoáy giảm phát sẽ không xảy ra bởi vì Bitcoin không dựa trên các khoản vay lý thuyết mà dựa trên nguồn cung tiền thực tế và hữu hạn.

Deflation

A decline in the general level of prices for goods and services in an economy.

What Is Deflation?

In macroeconomic terms, deflation usually accompanies a contraction in monetary supply. However, prices can decline for a wide range of reasons — including low levels of productivity in the economy, advances in technology, or simply lower levels of demand.

In the context of Bitcoin, deflation tends to refer to the cryptocurrency’s maximum supply. There will only ever be 21 million Bitcoins mined — and at this point, no new coins will be created, and no more block rewards will be given.

In fact, the circulating supply of BTC will reduce over time as private keys are lost and coins become unrecoverable. Many other cryptocurrencies are also deflationary in nature.

Deflationary currency systems are very unusual in economic history — in fact, cryptocurrencies probably represent the first example of such an approach. Economists are interested in deflationary systems for exactly this reason, and some believe that crypto’s deflationary nature will completely revolutionize our approach to money. Others, however, are skeptical, believing that a deflationary currency system will inevitably result in hoarding and liquidity problems.

The Bitcoin community has always been preoccupied with the impact of a deflationary system. For those who wish for the currency to become a widespread means of exchange (as opposed to pure speculation), concerns about deflation are tied up with conversations on subdivisions of Bitcoin (such as into bits.) Proponents believe that Bitcoin’s theoretical infinite divisibility will help to solve potential problems associated with deflation.

Đọc thêm:  What Is a Faucet?

Furthermore, some believe that the problem is in fact not with the deflationary nature of crypto, but with the inflationary nature of fiat currencies. These people tend to suggest that prices will naturally fall in the Bitcoin economy through increases in innovation and productivity, but that a deflationary spiral would not occur because Bitcoin is not based on theoretical loans but on a real and finite monetary supply.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts