What Is Delegated Proof-of-Stake (dPOS)?

[QC]

Mục lục

Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (dPOS)

Một giải pháp thay thế cho các thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake và Proof-of-Work.

Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (dPOS) là gì?

Các cơ chế Proof-of-Stake (PoS) đã được phát triển trong những năm gần đây để giải quyết các vấn đề và hạn chế được nhận thức liên quan đến Proof-of-Work (PoW) – đặc biệt là bản chất sử dụng nhiều tài nguyên của khai thác tiền điện tử trên quy mô lớn.

Trong cơ chế PoS, không có hoạt động khai thác nào cả. Thay vào đó, việc xác nhận các khối mới trên blockchain sẽ diễn ra dựa trên số lượng coin được đặt cược. Người dùng khóa một số lượng tiền nhất định dưới dạng tiền đặt cược – và tại những thời điểm nhất định, người dùng có tiền đặt cược được chỉ định ngẫu nhiên quyền xác thực cho khối mới tiếp theo.

Số lượng xu mà người dùng đặt cược càng lớn thì cơ hội nhận được quyền xác thực trong mỗi vòng càng cao. Ngoài việc giảm chi phí tính toán khi vận hành chuỗi khối, các hệ thống PoS khiến một cuộc tấn công bất chính khó khăn hơn nhiều vì nó yêu cầu kẻ tấn công phải có ít nhất 51% tổng số tiền trên chuỗi.

Trong hệ thống Proof-of-Stake (DPoS) được ủy quyền, những người tham gia vẫn đặt cược tiền xu. Tuy nhiên, thay vì tự chịu trách nhiệm xác nhận, các bên liên quan thuê ngoài công việc cho một đại biểu – các nhóm sau đó chịu trách nhiệm đạt được sự đồng thuận giữa họ.

Các đại biểu DPoS được bầu chọn dựa trên danh tiếng và mức độ đáng tin cậy được nhận thức của họ và lý thuyết giữa những người ủng hộ DPoS là hệ thống khuyến khích hành vi tốt giữa các đại biểu vì cộng đồng có quyền bỏ phiếu và thay thế họ bất cứ lúc nào.

Đọc thêm:  What Is a Governance Token?

Các blockchains DPoS thường nhanh hơn các blockchains chạy trên hệ thống PoW và PoS, với tốc độ giao dịch trên giây cao hơn. Tuy nhiên, DPoS đang ở giai đoạn sơ khai và nó thường không được coi là đủ an toàn để trở thành cơ sở của các blockchain giao dịch tiền.

Delegated Proof-of-Stake (dPOS)

An alternative to the Proof-of-Stake and Proof-of-Work consensus algorithms.

What Is Delegated Proof-of-Stake (dPOS)?

Proof-of-Stake (PoS) mechanisms have been developed over recent years in response to the perceived problems and limitations associated with Proof-of-Work (PoW) — in particular, the resource-intensive nature of crypto mining at scale.

In a PoS mechanism, there is no mining at all. Instead, the validation of new blocks on the blockchain happens based on the number of coins being staked. Users lock a certain number of coins as a stake — and at given moments, users with stakes are randomly assigned validation rights for the next new block.

The larger the number of coins a user stakes, the higher their chances of getting validation rights in each round. In addition to reducing the computational costs of running the blockchain, PoS systems make a nefarious attack much more difficult as it would require the attacker to have at least 51% of the total coins on the chain.

In a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) system, participants still stake coins. However, rather than becoming responsible for validation themselves, stakeholders outsource that work to a delegate — groups of which are then responsible for reaching consensus between themselves.

DPoS delegates are elected based on their reputation and perceived trustworthiness, and the theory amongst DPoS proponents is that the system incentivizes good behavior amongst delegates as the community has the right to vote them out and replace them at any time.

DPoS blockchains are generally faster than blockchains run on PoW and PoS systems, with a higher per-second transaction rate. However, DPoS is in its infancy, and it is not generally considered secure enough to be the basis of money-transacting blockchains.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts