What Is Distributed Ledger Technology?

[QC]

Mục lục

Công nghệ sổ cái phân tán (DLT)

Một cơ sở dữ liệu được chia sẻ bởi nhiều người tham gia, ở nhiều nơi. Cơ sở cho các blockchain.

Công nghệ sổ cái phân tán là gì?

Sổ cái phân tán được sao chép và đồng bộ hóa giữa những người tham gia trong một mạng phi tập trung. Sổ cái được sử dụng để ghi lại các tương tác (giao dịch) giữa những người tham gia – bao gồm, ví dụ, một khoản thanh toán.

Công nghệ này tương phản với các hệ thống tập trung được hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức tài chính sử dụng. Trong tình huống kinh doanh, sổ cái thường phức tạp, khó sử dụng, đắt tiền và rất dễ bị giả mạo. Hơn nữa, rất dễ khiến các phiên bản khác nhau của sổ cái trở nên không đồng bộ, dẫn đến việc các bên liên quan xử lý thông tin không chính xác hoặc một phần.

Sổ cái phi tập trung không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ bên nào. Thay vào đó, mỗi người tham gia (hoặc nút) đều có bản sao chính xác của sổ cái, thường được cập nhật vài giây một lần. Những người tham gia đồng ý về những thay đổi đối với sổ cái thông qua sự đồng thuận. Tất cả những người tham gia đều bình đẳng và không có trung gian trung gian nào mà qua đó các giao dịch phải được định tuyến.

Ngoài ra, công nghệ sổ cái phân tán cho phép mức độ bảo mật cực cao. Việc sử dụng công nghệ băm mật mã và chữ ký kỹ thuật số có nghĩa là người tham gia có thể yên tâm rằng các giao dịch được ghi lại trong sổ cái là chính hãng và chúng bắt nguồn từ những người gửi hợp pháp chứ không phải những kẻ xấu.

Đọc thêm:  What Is a Halving?

Công nghệ sổ cái phân tán được biết đến rộng rãi nhất như là cơ sở cho Bitcoin. Tuy nhiên, DLT và blockchains có nhiều tiềm năng sử dụng cả trong môi trường công khai (chẳng hạn như tiền điện tử) và trong môi trường riêng tư như doanh nghiệp. Công nghệ và các giao thức làm nền tảng cho nó được thiết kế để cho phép người tham gia giao dịch mà không cần phải tin tưởng vào bất kỳ bên nào khác – ví dụ: những người tham gia vào chuỗi khối Bitcoin không cần tin tưởng rằng một ngân hàng trung ương hoặc tổ chức thanh toán bù trừ sẽ hoạt động như mong đợi hoặc như họ nói họ sẽ làm.

Distributed Ledger Technology (DLT)

A database that is shared by multiple participants, in multiple places. The basis for blockchains.

What Is Distributed Ledger Technology?

Distributed ledgers are replicated and synchronized amongst participants in a decentralized network. The ledger is used to record interactions (transactions) between participants — including, for example, a payment.

This technology is a contrast to the centralized systems that are used by most businesses and financial institutions. In a business situation, ledgers are often complex, unwieldy, expensive, and very easy to tamper with. Furthermore, it is very easy for different versions of a ledger to become out of sync, resulting in stakeholders acting on incorrect or partial information.

Decentralized ledgers are not under the control of any single party. Instead, every participant (or node) has their own exact copy of the ledger, which is usually updated every few seconds. Participants agree on changes to the ledger through consensus. All participants are equal, and there is no central intermediary through which transactions must be routed.

In addition, distributed ledger technology allows for extremely high levels of security. The use of cryptographic hashes and digital signature technology mean that participants can be assured that transactions recorded in the ledger are genuine, and that they originate from legitimate senders as opposed to bad actors.

Đọc thêm:  What Is an Exchange Traded Fund (ETF)?

Distributed ledger technology is most widely known as the basis for Bitcoin. However, DLT and blockchains have wide ranges of potential uses both in public settings (such as cryptocurrencies) and in private environments such as businesses. The technology and the protocols underpinning it are designed to allow participants to transact without the need to trust any other party — for example, participants in the Bitcoin blockchain do not need to trust that a central bank or clearing institution is going to act as expected or as they say they will.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts