What Is Dominance?

[QC]

Mục lục

Thống trị

Một thước đo giá trị của Bitcoin trong bối cảnh thị trường tiền điện tử lớn hơn.

Sự thống trị là gì?

Chỉ số thống trị Bitcoin được cung cấp bởi CoinMarketCap và theo dõi tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản kỹ thuật số.

Số liệu này nhằm chứng minh bản chất nền tảng của Bitcoin đối với thị trường tiền điện tử và nhấn mạnh giá trị vượt trội của nó khi so sánh với các loại tiền kỹ thuật số khác.

Nó được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi tâm lý trong thị trường tiền điện tử. Rõ ràng, vốn hóa thị trường của Bitcoin là một chỉ báo quan trọng về cảm giác của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, biến động giá Bitcoin cũng thường cho thấy những thay đổi trong tâm lý trên thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn – có nghĩa là thông tin chi tiết có thể được thu thập từ Chỉ số thống trị Bitcoin cũng có thể áp dụng cho các loại tiền điện tử.

Có một số yếu tố mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi tham khảo Chỉ số thống trị Bitcoin. Đặc biệt, có một số bất đồng liên quan đến việc sử dụng cuối cùng của vốn hóa thị trường làm thước đo. Điều này là do tỷ lệ Bitcoin không hoạt động cao – những đồng tiền nằm trong ví không sử dụng hoặc bị mất hoặc những người nắm giữ đã quên chúng có. Đây là một vấn đề trở nên trầm trọng hơn mỗi khi có một đợt tăng giá lớn và các nhà đầu tư nghiệp dư mới mua tiền xu, chỉ để quên đi số tiền mà họ nắm giữ ngay sau đó. Mức độ cao của Bitcoin không hoạt động (chiếm tới 30% tổng số tiền xu được khai thác, theo một số ước tính) khiến vốn hóa thị trường trở thành một thước đo tiềm ẩn không đáng tin cậy.

Đọc thêm:  What is a cryptocurrency airdrop?

Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của Bitcoin vẫn là một minh chứng mạnh mẽ về quy mô rộng lớn và ngày càng tăng của tiền điện tử lớn nhất thế giới và tầm quan trọng của nó tương xứng với các loại tiền điện tử khác. Có rất nhiều dự án nhằm mục đích thách thức sự thống trị của Bitcoin, một số trong số đó (đặc biệt là Ethereum) cung cấp các ứng dụng tiên tiến hơn cho công nghệ blockchain hơn là việc tạo ra các đồng tiền chỉ đơn giản là lưu trữ giá trị.

Dominance

A measure of Bitcoin’s value in the context of the larger cryptocurrency market.

What Is Dominance?

The Bitcoin Dominance Index is provided by CoinMarketCap, and keeps track of Bitcoin’s total market capitalization relative to the total market cap of all digital assets.

This metric is intended to demonstrate the foundational nature of Bitcoin to the cryptocurrency market, and to underscore its hugely outsized value when compared with other digital currencies.

It is used by traders to monitor sentiment within the crypto market. Clearly, the market cap of Bitcoin is an important indicator of how investors are feeling. However, Bitcoin price fluctuations are also often indicative of changes in sentiment across the wider crypto market — meaning insights can be gleaned from the Bitcoin Dominance Index that may be applicable to altcoins too.

There are some factors that investors should bear in mind when consulting the Bitcoin Dominance Index. In particular, there is some disagreement regarding the ultimate use of market cap as a metric. This is because of the high proportion of Bitcoin that is dormant — coins that are sitting in unused or lost wallets, or that the holders have forgotten they have. This is a problem that is exacerbated every time there is a huge price spike and new, amateur investors buy coins, only to forget about their holdings shortly after. The high levels of dormant Bitcoin (as much as 30% of all coins mined, according to some estimates) make market cap a potentially unreliable metric.

Đọc thêm:  What Is This Is Gentlemen?

However, Bitcoin’s market capitalization remains a powerful illustration of the vast and growing size of the world’s biggest cryptocurrency, and of its importance proportionate to other cryptocurrencies. There are many projects aiming to challenge the dominance of Bitcoin, some of which (particularly Ethereum) offer more advanced applications for blockchain technology than the creation of coins that simply store value.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts