Mục lục

What Is ELI5?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

ELI5
Viết tắt của “Giải thích như tôi 5 tuổi”, một lời giải thích đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể hiểu được.

ELI5

Stands for “Explain Like I’m 5,” an explanation so simple that even a five-year-old can understand it.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts