What Is ERC-721?

[QC]

Mục lục
ERC-721
Một tiêu chuẩn mã thông báo cho các mã thông báo Ethereum không thể thay thế. Một Đề xuất cải tiến Ethereum được giới thiệu vào năm 2017, nó cho phép các hợp đồng thông minh hoạt động dưới dạng mã thông báo có thể giao dịch tương tự như mã thông báo ERC-20.

ERC-721

A token standard for non-fungible Ethereum tokens. An Ethereum Improvement Proposal introduced in 2017, it enables smart contracts to operate as tradeable tokens similar to ERC-20 tokens.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts