What Is Escrow?

[QC]

Mục lục
Ký quỹ
Ký quỹ là một thỏa thuận theo hợp đồng trong đó bên thứ ba nhận và giải ngân tiền hoặc tài liệu cho các bên giao dịch chính, với việc giải ngân phụ thuộc vào các điều kiện mà các bên giao dịch thỏa thuận. Điều này có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh trên blockchain.

Escrow

An escrow is a contractual arrangement in which a third party receives and disburses money or documents for the primary transacting parties, with the disbursement dependent on conditions agreed to by the transacting parties. This is possible to be automated using smart contracts on the blockchain.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products
Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts