What Is Flipping?

[QC]

Mục lục
Lật
Một chiến lược đầu tư (hầu hết phổ biến bởi đầu tư bất động sản) trong đó bạn mua thứ gì đó với mục tiêu bán lại kiếm lời sau này, thường là trong một khoảng thời gian ngắn. Trong bối cảnh của ICO, lật kèo đề cập đến chiến lược đầu tư vào các mã thông báo trước khi chúng được niêm yết trên các sàn giao dịch, sau đó nhanh chóng bán lại chúng để kiếm lợi nhuận khi chúng bắt đầu giao dịch trên các sàn giao dịch ở thị trường thứ cấp.

Flipping

An investment strategy (mostly popularized by real estate investing) where you buy something with the goal of reselling for a profit later, usually in a short period of time. In the context of ICOs, flipping refers to the strategy of investing in tokens before they are listed on exchanges, then quickly reselling them for a profit when they start trading on exchanges in the secondary market.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts