What Is FOMO?

[QC]

Mục lục
FOMO
Là từ viết tắt của “Fear of Miss Out” trong ngữ cảnh đầu tư, dùng để chỉ cảm giác sợ hãi khi bỏ lỡ cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời và hối tiếc về sau.
* xem JOMO.

FOMO

An acronym that stands for “Fear of Missing Out” and in the context of investing, refers to the feeling of apprehension for missing out on a potentially profitable investment opportunity and regretting it later.

*see JOMO.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts