What Is FUD?

[QC]

Mục lục
FUD
Một từ viết tắt của “Sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ”. Đó là một chiến lược nhằm tác động đến nhận thức về một số loại tiền điện tử nhất định hoặc thị trường tiền điện tử nói chung bằng cách truyền bá thông tin tiêu cực, gây hiểu lầm hoặc sai sự thật.
* xem FUDster.

FUD

An acronym that stands for “Fear, Uncertainty and Doubt.” It is a strategy to influence perception of certain cryptocurrencies or the cryptocurrency market in general by spreading negative, misleading or false information.

*see FUDster.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts