What Is Fundamental Analysis (FA)?

[QC]

Mục lục
Phân tích cơ bản (FA)
Một phương pháp trong đó bạn nghiên cứu giá trị cơ bản của tài sản bằng cách xem xét công nghệ, đội ngũ, triển vọng tăng trưởng và các chỉ số khác. Một số người thực hiện phân tích cơ bản như một phần của chiến lược đầu tư được gọi là “đầu tư giá trị”.

Fundamental Analysis (FA)

A method in which you research the underlying value of an asset by looking at the technology, team, growth prospects and other indicators. Some people perform fundamental analysis as part of an investment strategy called “value investing.”

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts