What Is Fundamental Analysis (FA)?

[QC]

Mục lục
Phân tích cơ bản (FA)
Một phương pháp trong đó bạn nghiên cứu giá trị cơ bản của tài sản bằng cách xem xét công nghệ, đội ngũ, triển vọng tăng trưởng và các chỉ số khác. Một số người thực hiện phân tích cơ bản như một phần của chiến lược đầu tư được gọi là “đầu tư giá trị”.

Fundamental Analysis (FA)

A method in which you research the underlying value of an asset by looking at the technology, team, growth prospects and other indicators. Some people perform fundamental analysis as part of an investment strategy called “value investing.”

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts