What Is Hacking?

[QC]

Mục lục

Hacking

Lấy cắp dữ liệu là quá trình sử dụng máy tính để điều khiển một máy tính hoặc hệ thống máy tính khác theo cách trái phép.

Hacking là gì?

Hacking có thể được mô tả như một hành động nhằm xâm nhập hoặc thao túng các thiết bị hoặc hệ thống tính toán bằng cách tìm ra các điểm yếu để kiểm tra hoặc khai thác. Hacking được thực hiện vì nhiều mục đích và lý do tư tưởng khác nhau, chẳng hạn như tài trợ cho khủng bố, rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt. Ví dụ, Lazarus Group khét tiếng, kẻ đã đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử, được cho là một đơn vị hack của Triều Tiên.

Có nhiều loại hack khác nhau, một số vì lợi ích lớn hơn và những loại khác vì mục đích phạm tội, bất chính hơn:

“Hack mũ trắng” tìm cách cải thiện bảo mật bằng cách tìm và vá các lỗ hổng trong hệ thống, trong khi “hack mũ đen” tìm cách tấn công hệ thống vì các mục đích bất hợp pháp. Loại thứ ba là “hack mũ xám”, cũng tấn công các hệ thống thông qua các phương tiện phi thông thường hoặc phi đạo đức, nhưng không nhằm mục đích xấu.

Hacking có một tầm quan trọng đặc biệt trong việc nghiên cứu, thiết kế và khai thác tiền điện tử, vì tiền đề cơ bản của blockchain là giúp người dùng chọn không tham gia hệ thống truyền thống và tài sản của nó.

Tin tặc từ lâu đã tàn phá ngành công nghiệp tiền điện tử, đánh cắp hàng tỷ đô la hàng năm từ các sàn giao dịch, dịch vụ giám sát và người dùng phần mềm ví, những người giữ tài sản của họ trên “ví nóng” được kết nối với internet.

Đọc thêm:  What is a Custodial?

Một số vụ hack đáng chú ý nhất trong lịch sử tiền điện tử là Mt. Gox (2014), Coincheck (2018) và Bitfinex (2019). Tin tặc thường sử dụng phần mềm gián điệp độc hại (phần mềm độc hại) và vi rút thông qua các kỹ thuật lừa đảo để vi phạm hệ thống bảo mật hoặc khiến người dùng vô tình tiết lộ thông tin đăng nhập tiền điện tử riêng tư của họ.

Hacking

Hacking is the process of using a computer to manipulate another computer or computer system in an unauthorized fashion.

What Is Hacking?

Hacking can be described as an act to compromise or manipulate computational devices or systems by finding weaknesses to test or exploit. Hacking is done for various purposes and ideological reasons, such as terrrorism funding, money laundering and sanctions evasion. For example, the notorious Lazarus Group, who has stolen billions in cryptocurrency, is believed to be a North Korean hacking unit.

There are different kinds of hacking, some of it for the greater good and others for more nefarious, criminal means:

“White hat hacking” seeks to improve security by finding and patching up vulnerabilities in systems, while “black hat hacking” seeks to attack systems for illicit purposes. The third kind is “grey hat hacking,” which also attacks systems through unconventional or unethical means, but isn’t meant for malicious purposes.

Hacking has a particular importance in the study, design and exploitation of cryptocurrencies, since the basic premise of blockchain is to help users opt out of the traditional system and its assets.

Hackers have long devastated the crypto industry, stealing billions of dollars annually from exchanges, custodial services and wallet software users who keep their assets on “hot wallets” connected to the internet.

Some of the most notable hacks in crypto history are Mt. Gox (2014), Coincheck (2018) and Bitfinex (2019). Hackers often employ malicious spyware (malware) and viruses through phishing techniques to breach security systems or get users to unwittingly reveal their private crypto credentials.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts