What Is Hard Cap?

[QC]

Mục lục

Mũ cứng

Hard cap là nguồn cung cấp tài sản kỹ thuật số tối đa tuyệt đối.

Hard Cap là gì?

Hard cap là giới hạn được đặt bởi mã của blockchain đối với nguồn cung cấp tối đa tuyệt đối của một loại tiền điện tử cụ thể, Hard cap không cho phép tạo thêm / lưu hành các đơn vị của nó. Nó thường được hiểu là tích cực về bản chất vì nó tạo ra sự khan hiếm, điều này làm tăng giá trị của mỗi mã thông báo. Để vượt qua giới hạn này, tiền điện tử phải thay đổi các thông số cơ bản của nó, về cơ bản là tạo ra một loại tiền điện tử mới.

Giới hạn cứng là một thông số, được giám sát nghiêm ngặt bởi cộng đồng của dự án và các trang web phân tích tiền điện tử. Nó có thể bị thay đổi bởi các lỗi trong mã (như lỗi lạm phát Bitcoin 184M khét tiếng, đã phá vỡ giới hạn 21 triệu trước khi được sửa), như một bản sửa lỗi của các nhà phát triển trong các tình huống bất thường và cũng thông qua hành động độc hại (cung cấp mã để đúc thêm tiền bất hợp pháp thu được và khai thác hầu hết giá trị bằng cách kiếm được “thêm mã thông báo”).

Vào năm 2020, mã thông báo quản trị YFI của Yearn Finance đã tăng lên hơn 40.000 đô la về giá trị phần lớn do giới hạn cứng nhỏ là 30.000 mã thông báo, trong khi mã thông báo MEME, ban đầu được tạo ra như một tác phẩm châm biếm về ngành công nghiệp mã thông báo không thể thay thế và DeFi (NFT) , đã bùng nổ về giá trị nhờ một đợt airdrop và giới hạn thậm chí còn nhỏ hơn chỉ 28.000 mã thông báo.

Đọc thêm:  What Is Hash Power/Hash Rate?

Hard Cap

A hard cap is the absolute maximum supply of a digital asset.

What Is Hard Cap?

A hard cap is the limit placed by a blockchain’s code on the absolute maximum supply of a particular cryptocurrency, A hard cap doesn’t allow any further creation/circulation of its units. It is generally understood to be positive in nature as it creates scarcity, which drives up the value of each token. To bypass this limit, a cryptocurrency has to change its underlying parameters, essentially creating a new cryptocurrency.

A hard cap is a parameter, strictly monitored by the project’s community and crypto analytics websites. It can be altered by errors in the code (like the infamous Bitcoin 184M inflation bug, which broke the 21M limit before being fixed), as a fix by developers in extraordinary situations and also through malicious action (provision in code for extra minting for illicit gains and extraction of most value by gaining “extra tokens”).

In 2020,Yearn Finance’s YFI governance token shot up to over $40,000 in value largely due to its small hard cap of 30,000 tokens, while the MEME token, initially created as a piece of satire on the DeFi and non-fungible token (NFT) industry, exploded in value thanks to an airdrop and its even smaller cap of only 28,000 tokens.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts