What Is Hidden Cap?

[QC]

Mục lục
Nắp ẩn
Giới hạn ẩn là một giới hạn không xác định đối với số tiền mà một nhóm chọn nhận từ các nhà đầu tư trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO). Mục đích của giới hạn ẩn là thậm chí là sân chơi bằng cách cho phép các nhà đầu tư nhỏ hơn bỏ tiền vào, mà không cần các nhà đầu tư lớn hiểu chính xác về tổng giới hạn và kết quả là điều chỉnh khoản đầu tư của họ.

Hidden Cap

Hidden cap is an unknown limit to the amount of money a team elects to receive from investors in its initial coin offering (ICO). The purpose of a hidden cap is to even the playing field by letting smaller investors put in money, without the large investors forming an accurate understanding of the total cap and adjusting their investment as a result.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts