What Is Hidden Cap?

[QC]

Mục lục
Nắp ẩn
Giới hạn ẩn là một giới hạn không xác định đối với số tiền mà một nhóm chọn nhận từ các nhà đầu tư trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO). Mục đích của giới hạn ẩn là thậm chí là sân chơi bằng cách cho phép các nhà đầu tư nhỏ hơn bỏ tiền vào, mà không cần các nhà đầu tư lớn hiểu chính xác về tổng giới hạn và kết quả là điều chỉnh khoản đầu tư của họ.

Hidden Cap

Hidden cap is an unknown limit to the amount of money a team elects to receive from investors in its initial coin offering (ICO). The purpose of a hidden cap is to even the playing field by letting smaller investors put in money, without the large investors forming an accurate understanding of the total cap and adjusting their investment as a result.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts