What Is HODL?

[QC]

Mục lục
HODL
Một loại chiến lược đầu tư thụ động trong đó bạn giữ khoản đầu tư trong một thời gian dài, bất kể bất kỳ thay đổi nào về giá cả hoặc thị trường. Thuật ngữ này lần đầu tiên trở nên nổi tiếng do lỗi đánh máy được thực hiện trong một diễn đàn Bitcoin và thuật ngữ này hiện nay thường được mở rộng để viết tắt cho “Giữ lấy cuộc sống thân yêu”.

HODL

A type of passive investment strategy where you hold an investment for a long period of time, regardless of any changes in the price or markets. The term first became famous due to a typo made in a Bitcoin forum, and the term is now commonly expanded to stand for “Hold On for Dear Life.”

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products
Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts