Mục lục

What Is Hot Storage?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Lưu trữ nóng
Việc lưu trữ trực tuyến các khóa riêng tư cho phép truy cập nhanh hơn vào tiền điện tử. * xem Kho lạnh.

Hot Storage

The online storage of private keys allowing for quicker access to cryptocurrencies. *see Cold Storage.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts