What Is Hybrid PoW/PoS?

[QC]

Mục lục
Kết hợp PoW / PoS
Một PoW / PoS kết hợp cho phép cả bằng chứng cổ phần và bằng chứng công việc dưới dạng các thuật toán phân phối đồng thuận trên mạng. Cách tiếp cận này nhằm mục đích mang lại sự bảo mật của sự đồng thuận PoW và quản trị và hiệu quả năng lượng của PoS.

Hybrid PoW/PoS

A hybrid PoW/PoS allows for both proof-of-stake and proof-of-work as consensus distribution algorithms on the network. This approach aims to bring together the security of PoW consensus and the governance and energy efficiency of PoS.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts