Mục lục

What Is Immutable?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Bất biến
Thuộc tính xác định không thể thay đổi, đặc biệt là theo thời gian.

Immutable

A property that defines the inability to be changed, especially over time.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts