Mục lục

What Is Immutable?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

Immutable

A property that defines the inability to be changed, especially over time.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!