What Is JOMO?

[QC]

Mục lục

JOMO

Trạng thái đối lập của JOMO là viết tắt của “Niềm vui khi bỏ lỡ.”

JOMO là gì?

Niềm vui khi bỏ lỡ (JOMO) trái ngược với nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO.)

Nó thường được sử dụng bởi những người không phải đồng nghiệp, những người tuyên bố hạnh phúc rằng họ không tham gia vào tiền điện tử, thường là khi giá đang giảm hoặc một ICO lừa đảo được tiết lộ.

Giá của tiền điện tử – đặc biệt là Bitcoin – rất dễ biến động. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đã tránh đầu tư vào BTC và các loại tiền điện tử khác có khả năng cảm thấy JOMO khi giá giảm.

JOMO liên quan đến khái niệm về một nhà giao dịch vui mừng khi không tham gia vào xu hướng tiền điện tử hiện tại hoặc tham gia vào việc bán hoảng loạn.

Ví dụ: giá BTC đã giảm mạnh từ 20.089 đô la vào tháng 12 năm 2017 xuống chỉ còn trên 3.000 đô la vào tháng 12 năm 2018… giảm 80%.

Trong trường hợp này, những người không tiếp xúc với Bitcoin – hoặc bán nó trước khi giá giảm – có khả năng đã trải qua JOMO ở một mức độ nào đó.

Tương tự, những nhà đầu tư giữ BTC sau đợt giảm giá đáng kể của năm 2018 cũng có khả năng đã cảm thấy JOMO.

Những người nắm giữ tiền điện tử thay vì bán nó được gọi là những kẻ lừa đảo.

Nguồn gốc lớn nhất của JOMO có thể được cảm nhận khi các ICO trở nên giả mạo, củng cố quan điểm rằng các loại tiền điện tử là rủi ro.

JOMO

The opposite state of JOMO stands for “Joy of Missing Out.”

Đọc thêm:  What Is SHA-256?

What Is JOMO?

Joy of missing out (JOMO) is the opposite of having a fear of missing out (FOMO.)

It is often used by no-coiners who declare their happiness that they are not involved in cryptocurrencies, usually when prices are declining or a scam ICO is revealed.

The price of cryptoassets — particularly Bitcoin — is highly volatile. This means that investors who have steered away from investing in BTC and other cryptocurrencies are likely to feel a sense of JOMO when prices fall.

JOMO relates to the concept of a trader who is happy to not be participating in a current cryptocurrency trend or engage in panic selling.

For example, the price of BTC plummeted from $20,089 in December 2017 to just above $3,000 by December 2018… a decline of 80%.

In this case, those who did not have exposure to Bitcoin — or sold it before the price fell — are likely to have experienced some degree of JOMO.

Similarly, those investors who held on to BTC after 2018’s dramatic price decline are also likely to have felt JOMO.

Those who hold cryptocurrencies rather than sell it are known as hodlers.

The biggest source of JOMO is likely to be felt when ICOs turn out to be fake, reinforcing the view that cryptoassets are risky.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts