What Is Lambo?

[QC]

Mục lục

Lambo

Tiếng lóng chỉ loại xe mà nhiều người đam mê tiền điện tử khao khát mua khi tài sản kỹ thuật số của họ “lên mặt trăng” – hoặc tăng giá trị đáng kể.

Lambo là gì?

Lambo là viết tắt của Lamborghini, một chiếc xe kỳ lạ mà mọi người thường nhắc đến vì sự phấn khích của họ về việc làm giàu từ tiền điện tử.

Đặc biệt là trong những ngày đầu, thuật ngữ này phổ biến trong các diễn đàn tiền điện tử khi những người đóng góp hỏi khi nào giá sẽ tăng, với họ viết: “Khi nào thì Lambo?”

Lamborghini là những chiếc xe hơi cao cấp thường có giá ít nhất 200.000 đô la – và thực sự, một số người đam mê tiền điện tử đã cố gắng tận dụng các chuyển động thị trường của Bitcoin ở mức độ mà họ có thể mua một chiếc. Do đó, một số thương nhân giàu có đã thực hiện việc mua bán này như một cử chỉ tượng trưng.

Vào tháng 2 năm 2018, Peter Saddington, doanh nhân và đồng sáng lập của VinWiki, đã mua một chiếc Lamborghini với giá chưa đến 115 USD nhờ mối quan tâm sớm đối với tiền điện tử.

Anh ta đã rút tiền mặt bằng 45 BTC để lái chiếc Lamborghini có giá 200.000 USD. Điều đó nói rằng, vào một thời điểm vào năm 2020 khi Bitcoin được giao dịch ở mức 24.000 đô la, khối tiền điện tử này sẽ có giá trị hơn 1 triệu đô la.

Khi giá tiền điện tử sắp tăng, người dùng thường nói đùa và lưu hành meme xung quanh “Khi Lambo” đề cập đến thời điểm người nắm giữ tiền điện tử có thể mua một chiếc Lamborghini hoặc trở nên giàu có nhờ tài sản tiền điện tử của họ.

Đọc thêm:  What Is Resistance?

Lambo

Slang for the type of car that many crypto enthusiasts aspire to buy when their digital assets “moon” — or rise in value substantially.

What Is Lambo?

Lambo is shorthand for Lamborghini, an exotic car that people often refer to in their excitement over getting rich from cryptocurrencies.

Especially in the early days, the term was common in crypto forums when contributors would ask when prices are going to rise, with them writing: “When Lambo?”

Lamborghinis are high-end cars that typically cost at least $200,000 — and indeed, some crypto enthusiasts have managed to capitalize on Bitcoin’s market movements to the extent where they have been able to buy one. As a result, some wealthy traders have made this purchase as a symbolic gesture.

In February 2018, Peter Saddington, entrepreneur and co-founder of VinWiki, bought a Lamborghini for less than $115 thanks to an early interest in cryptocurrencies.

He cashed in 45 BTC to drive away with a Lamborghini costing $200,000. That said, at one point in 2020 when Bitcoin was trading at $24,000, this crypto haul would have been worth more than $1 million.

When cryptocurrency prices are about to surge, users often joke and circulate a meme around “When Lambo” referring to when the cryptocurrency holder will be able to purchase a Lamborghini or become rich as a result of their crypto assets.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts