What Is Liquidity?

[QC]

Mục lục

Tính thanh khoản

Tiền điện tử có thể được mua và bán dễ dàng như thế nào mà không ảnh hưởng đến giá thị trường tổng thể.

Thanh khoản là gì?

Ở dạng đơn giản nhất, tính thanh khoản đề cập đến việc dễ dàng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt nhanh chóng – và liệu điều này có thể đạt được mà không bị ảnh hưởng về giá trị của tài sản hay không.

Bitcoin, tài sản kỹ thuật số đầu tiên và được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, thường được công nhận là tiền ảo có tính thanh khoản cao nhất.

Tính thanh khoản cũng có thể được sử dụng khi cân nhắc xem sàn giao dịch nào cho phép giao dịch giữa tiền pháp định và tiền điện tử được hoàn thành ngay lập tức và không bị trượt giá. Mức độ thanh khoản thường sẽ phụ thuộc vào số lượng người dùng mà nền tảng cụ thể đó có.

Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tính thanh khoản sẽ làm xói mòn khả năng tính giá chiết khấu hoặc phí bảo hiểm. Điều này là do giao dịch tích cực tiền điện tử hoặc bất kỳ loại tài sản nào giúp tránh biến dạng giá.

Một loại tiền điện tử có tính lỏng thường giao dịch xung quanh giá thị trường của nó.

Thị trường thanh khoản nhất trên thế giới là thị trường ngoại hối. Tính trung bình, nó ghi nhận 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch hàng ngày tính đến tháng 4 năm 2019, theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Mặt khác, thị trường bất động sản thường được coi là kém thanh khoản. Điều này là do các bất động sản thường không dễ bán và có thể liên quan đến một chuỗi dài, nhiều thủ tục giấy tờ cũng như có thể chịu các biến số khác.

Đọc thêm:  What is Coinbase?

Thị trường thanh khoản thường được các nhà giao dịch ưa thích. Một thị trường kém thanh khoản khiến người tham gia rất khó vào và ra khỏi các vị thế.

Khối lượng giao dịch Bitcoin hiện đang ở mức thoải mái hàng chục tỷ mỗi ngày và đã tăng đáng kể kể từ năm 2014.

Điều này không có nghĩa là đồng tiền bellwether chưa bao giờ trải qua những đợt kém thanh khoản. Khi giá BTC giảm vào năm 2018, khối lượng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 5 tỷ đô la mỗi ngày.

Tính thanh khoản của tiền điện tử có thể sẽ tăng hơn nữa nếu sự chấp nhận tăng lên và tài sản ảo trở nên được chấp nhận rộng rãi hơn như một phương tiện trao đổi.

Liquidity

How easily a cryptocurrency can be bought and sold without impacting the overall market price.

What Is Liquidity?

In its most simple form, liquidity refers to how easy it is to convert cryptocurrency into cash quickly — and whether this can be achieved without the asset’s value suffering.

Bitcoin, the world’s first and most actively traded digital asset, is often recognized as being the most liquid virtual currency.

Liquidity can also be used when weighing up which exchanges enable trades between fiat and crypto to be completed instantly and without price slippage. The levels of liquidity will often depend on how many users that particular platform has.

In a perfectly competitive market, liquidity will erode the ability to charge a discounted price or a premium. This is because active trading of a cryptocurrency or any asset class helps avoid price distortions.

A cryptocurrency which is liquid typically trades around its market price.

The most liquid market in the world is the forex market. On average, it recorded $6.6 trillion in daily transactions a day as of April 2019, according to the Bank for International Settlements.

Đọc thêm:  What Is a Nonce?

On the other hand, the real estate market is typically considered to be illiquid. This is because properties are often not easily sold, and can involve a long chain, a lot of paperwork as well as be subject to other variables.

Liquid markets are typically preferred by traders. An illiquid market makes it very difficult for participants to enter and exit positions.

Trading volumes for Bitcoin are now comfortably in the tens of billions on a daily basis, and have grown substantially since 2014.

This is not to say that the bellwether currency has never experienced bouts of illiquidity. Once BTC prices crashed in 2018, volumes plummeted to around $5 billion per day.

The liquidity of cryptocurrencies is likely to increase further if adoption rises, and virtual assets become more widely accepted as mediums of exchange.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts