What Is Liveness?

[QC]

Mục lục

Sống động

Đảm bảo rằng hệ thống sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu và không cơ quan quản lý tập trung nào có thể đóng các dịch vụ của hệ thống.

Liveness là gì?

Sự gia tăng tiền điện tử đã thúc đẩy việc tạo ra các thuật toán đồng thuận.

Đối với các hệ thống phân tán, tính sống có nghĩa là một giao thức có thể trao đổi thông điệp giữa các nút, với các nút đi đến sự đồng thuận thành công.

Điều này có nghĩa là một hệ thống có độ sống được đảm bảo.

Các blockchain thường xuyên cố gắng xác định lịch sử giao dịch nào là chính xác, thay vì chính các thông điệp.

Các hệ thống phân tán có một mức độ đúng đắn và điều này liên quan đến việc sắp xếp các giao dịch. Có hai yếu tố liên quan đến điều này – sự sống và sự an toàn.

Sự sống đảm bảo rằng những điều tốt đẹp cuối cùng sẽ xảy ra, có nghĩa là không có khung thời gian nào cho những điều này xảy ra.

Việc kết thúc một phép tính phân tán là một trong nhiều ví dụ về tính sống động.

Liveness là sự đảm bảo rằng tất cả những người xác nhận sẽ đạt được một số đồng thuận về một giá trị.

Đây có thể được coi là sự đảm bảo rằng không có hai trình xác nhận nào bất đồng và đạt được các giá trị khác nhau. ‍

Ngược lại, an toàn là sự đảm bảo rằng sẽ không có điều gì xấu xảy ra.

Ví dụ: việc sử dụng Đồng thuận Nakamoto của Bitcoin có nghĩa là có sự nhấn mạnh vào tính tồn tại trên chuỗi khối của Bitcoin.

Đọc thêm:  What is a brute force attack?

Nakamoto Consensus sử dụng khai thác Bằng chứng công việc cùng với số liệu được gọi là “chuỗi thắng dài nhất” để xác định lịch sử nào là chính xác.

Lịch sử và lịch sử dự kiến ​​sẽ giống nhau nếu các nút trung thực.

Một nút là bản sao của sổ cái được điều hành bởi một người tham gia mạng blockchain sẽ không hiển thị các giá trị khác nhau khi so sánh với một nút khác.

Hai nút mang lại giá trị khác nhau đại diện cho một vấn đề.

Các nút phải đạt được thỏa thuận về những gì khối tiếp theo nên bao gồm.

Liveness

A guarantee that a system will continue to provide data, and that no centralized authority can shut down its services.

What Is Liveness?

A rise in cryptocurrencies prompted the creation of consensus algorithms.

For distributed systems, liveness means that a protocol is able to exchange messages among nodes, with the nodes successfully coming to a consensus.

This means that a system has liveness guaranteed.

Blockchains are regularly trying to determine which history of transactions is accurate, rather than the messages itself.

Distributed systems have a degree of correctness, and this involves an ordering of transactions. There are two elements involved in this — liveness and safety.

Liveness guarantees that good things will happen eventually, meaning there is no timeframe for these things to happen.

Termination of a distributed computation is one of many examples of liveness.

Liveness is the guarantee that all validators will reach some consensus on a value.

This can be thought of as the guarantee that no two validators will be in disagreement and reach different values. ‍

Conversely, safety is a guarantee that nothing bad will happen.

For example, Bitcoin’s use of the Nakamoto Consensus means that there is an emphasis on liveness on Bitcoin’s blockchain.

Nakamoto Consensus uses Proof-of-Work mining along with a metric called “longest chain wins” to determine which history is accurate.

Đọc thêm:  What is anarcho-capitalism?

The history and the expected history will be the same if nodes were honest.

A node which is a copy of the ledger operated by a participant of the blockchain network should not show different values when compared to another node.

Two nodes yielding different values represents a problem.

Nodes must reach agreement on what the next block should include.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts