What Is Margin Trading?

[QC]

Mục lục
Giao dịch ký quỹ
Một thực tiễn trong đó một nhà giao dịch sử dụng các khoản tiền đã vay từ một nhà môi giới để giao dịch tiền điện tử, tạo thành tài sản thế chấp cho khoản vay từ nhà môi giới. Nó có thể tương đối rủi ro đối với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, những người có thể nhận được một cuộc gọi ký quỹ nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với các giao dịch của họ. * Vị trí Gấu ký quỹ Vị trí bạn đang thực hiện nếu bạn đang “bán” ký quỹ. * Vị trí tăng ký quỹ Vị trí bạn đang thực hiện nếu bạn đang “mua” ký quỹ.

Margin Trading

A practice where a trader uses borrowed funds from a broker to trade a cryptocurrency, which forms the collateral for the loan from the broker. It can be relatively risky for inexperienced traders who may receive a margin call if the market moves in the opposite direction of their trades. * Margin Bear Position The position you are taking if you are going “short” on margin. * Margin Bull Position The position you are taking if you are going “long” on margin.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts