What Is Mineable?

[QC]

Mục lục
Có thể khai thác
Một số loại tiền điện tử có một hệ thống mà qua đó người khai thác có thể được thưởng bằng các loại tiền điện tử mới được tạo ra để tạo khối thông qua việc đóng góp sức mạnh băm của họ. Tiền điện tử có khả năng tạo ra tiền điện tử mới thông qua quá trình xác nhận được cho là có thể khai thác được. * Không thể khai thác Một số loại tiền điện tử chỉ được tạo ra thông qua các cơ chế khác, chẳng hạn như lạm phát hàng năm thông qua việc đặt cược. Những loại tiền điện tử này được cho là không thể khai thác được.

Mineable

Some cryptocurrencies have a system through which miners can be rewarded with newly-created cryptocurrencies for creating blocks through contributing their hash power. Cryptocurrencies with this ability to generate new cryptocurrencies through the process of confirmation is said to be mineable. * Not Mineable Some cryptocurrencies are generated only through other mechanisms, such as annual inflation through staking. These cryptocurrencies are said to be not mineable.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts