What Is Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

[QC]

Mục lục
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Một phương pháp phân tích kỹ thuật, nó là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình giá. Tính toán được thực hiện bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày cho đường EMA 12 ngày.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

A technical analysis method, it is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two price moving averages. The calculation is done by subtracting the 26-day exponential moving average (EMA) from the 12-day EMA.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts