What Is Mt. Gox?

[QC]

Mục lục
Mt. Gox
Mtgox hay Mt. Gox là một trong những trang web đầu tiên nơi người dùng có thể tham gia trao đổi từ fiat sang bitcoin (và ngược lại). Vào năm 2014, Mt. Gox đã bị đóng cửa sau khi khoảng 850.000 bitcoin bị tuyên bố là bị mất hoặc bị đánh cắp. Mt. Gox được tạo ra vào năm 2006 bởi Jed McCaleb, người đặt tên nó theo Magic The Gathering Online Exchange, nơi người dùng có thể sử dụng các thẻ như cổ phiếu. Jed sau đó đã bán Mt. Gox cho Mark Karpelès vào năm 2011.

Mt. Gox

Mtgox or Mt. Gox was one of the first websites where users could take part in fiat-to-bitcoin exchange (and vice versa). In 2014, Mt. Gox was shut down after about 850,000 bitcoin was declared lost or stolen. Mt. Gox was created in 2006 by Jed McCaleb who named it after Magic The Gathering Online Exchange where users could use the cards like stocks. Jed later sold Mt. Gox to Mark Karpelès in 2011.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts