What Is Open Source?

[QC]

Mục lục

Mã nguồn mở

Mã nguồn mở là một triết lý, với những người tham gia tin tưởng vào việc chia sẻ thông tin cởi mở và miễn phí để theo đuổi lợi ích chung lớn hơn.

Mã nguồn mở là gì?

Mã nguồn mở đề cập đến bản chất mở của một phần mềm hoặc mã, được chủ sở hữu bản quyền hoặc người tạo coi là bản chất mở để kiểm tra, sao chép và sửa đổi. Là mã nguồn mở cho phép người dùng sử dụng, phân tích, sửa đổi, thay đổi và phân phối phần mềm hoặc mã, theo yêu cầu và nhu cầu của họ, cho bất kỳ thứ gì mà không bị hạn chế. Điều này đảm bảo rằng người dùng cuối có thể sử dụng phần mềm một cách tự do mà không phải đối mặt với bất kỳ vụ kiện hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác từ các nhà phát triển ban đầu. Tuy nhiên, nguồn mở không nhất thiết có nghĩa là miễn phí và các nhà phát triển vẫn có thể tính phí các dịch vụ, cụ thể là tư vấn và khắc phục sự cố, trong số những dịch vụ khác.

Hầu hết các dự án tiền điện tử và mã đều là mã nguồn mở, cho phép dễ dàng kiểm tra, xác minh tính toàn vẹn và sửa đổi mà không có bất kỳ hạn chế nào. Hơn nữa, mã nguồn mở đã cho phép cộng đồng nhà phát triển quan tâm rộng rãi, những người có thể tạo các dự án mới bằng cách sửa đổi các thông số của những cái hiện có và thêm chức năng mới. Ví dụ: các fork Bitcoin như Bitcoin Cash (BCH) và Bitcoin SV (BSV) được tạo từ mã nguồn Bitcoin ban đầu với các kích thước khối khác nhau và các thay đổi khác.

Đọc thêm:  What Is a Mining Contract?

Tinh thần mã nguồn mở của không gian tiền điện tử đã cho phép sự bùng nổ của sự đổi mới chưa từng có kể từ khi Internet ra đời, mang lại những khái niệm mới cho cuộc sống bao gồm stablecoin, DeFi và các mã thông báo không thể thay thế, trong số những người khác.

Open Source

Open source is a philosophy, with participants believing in the free and open sharing of information in pursuit of the greater common good.

What Is Open Source?

Open source refers to the open nature of a software or code, which are deemed by the copyright holders or the creators to be open for inspection, duplication and modification. Being open source allows users to use, analyze, modify, change and distribute the software or the code, as per their requirements and needs, for anything without restrictions. This ensures that end-users are able to use the software freely without having to face any lawsuit or other liabilities from the original developers. However, open source doesn’t necessarily mean free, and developers can still charge for services, namely consultancy and troubleshooting, among others.

Most of the crypto projects and code are open source, which allows them to be easily inspected, verified for integrity, and modified without any restrictions. Furthermore, open source has enabled widespread interest from the developer community, who are able to create new projects by modifying the parameters of existing ones and adding new functionality. For instance, Bitcoin forks like Bitcoin Cash (BCH) and Bitcoin SV (BSV) were created from the original Bitcoin source code with differing block sizes and other changes.

The open source spirit of the crypto space has allowed an explosion of innovation that hasn’t been seen since the advent of the internet, bringing new concepts to life including stablecoins, DeFi and non-fungible tokens, among others.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts