What Is Overbought?

[QC]

Mục lục

Mua quá nhiều

Khi một loại tiền điện tử được ngày càng nhiều nhà đầu tư mua theo thời gian, với việc giá của nó tăng lên trong một khoảng thời gian dài.

Mua quá mức là gì?

Mua quá mức là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả hiện tượng giá tiền điện tử tăng theo thời gian do các khoản đầu tư tiếp tục, nhưng không có lý do đầu tư hỗ trợ. Thông thường, giai đoạn bán hàng tuân theo tình trạng quá mua. Nói cách khác, một tài sản tiền điện tử đi vào vùng quá mua khi nó được cho là đang giao dịch trên giá trị hợp lý của nó.

Sự xuất hiện có thể kéo dài hoặc tồn tại trong thời gian ngắn, và giá có thể tăng nếu hiện tượng này đảo ngược. Trong hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số, phân tích kỹ thuật là một trong những công cụ được sử dụng để xác định xem tài sản có bị mua quá mức hay không và khi nào xu hướng có khả năng quay đầu.

Phân tích cơ bản, bao gồm việc đánh giá thông tin có sẵn công khai gắn với các yếu tố kinh tế vĩ mô và ngành, cũng có thể được sử dụng để khám phá tình trạng mua quá mức. Ngoài ra, phân tích cơ bản giúp dự báo thời điểm tiền điện tử sẽ từ bỏ việc tăng giá đi lên không được hỗ trợ của nó.

Việc đo lường mức quá mua thông qua các công cụ kỹ thuật liên quan đến các yếu tố như khối lượng giao dịch, giá gần đây và động lượng giao dịch. Ví dụ về các công thức kỹ thuật được sử dụng để chỉ ra mức quá mua bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), ngẫu nhiên và Williams% R. RSI ảnh hưởng đến tốc độ giao dịch và biến động giá cả; nó ghi lại các mức có giá trị từ 0 đến 100, với bất kỳ giá trị nào trên 70 cho thấy tín hiệu mua quá mức.

Đọc thêm:  All-Time High (ATH) là gì?

Mặt khác, stochastic cho thấy mức mua quá mức bằng cách so sánh giá tài sản hiện tại với giá cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Trên thang điểm từ 0 đến 100, xếp hạng 80 cho thấy nó được định giá quá cao.

Williams% R đánh giá cách giá hiện tại so sánh với giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là xem lại. Giá trị 20-0 cho biết mức quá mua. Ví dụ: vào năm 2020, RSI cho thấy rằng Bitcoin đã đạt đến mức quá mua vào tháng 2 khi nó đạt mốc 10.000 đô la.

Overbought

When a cryptocurrency has been purchased by more and more investors over time, with its price increasing for an extended period of time.

What Is Overbought?

Overbought is a term used to describe a phenomenon where a cryptocurrency price increases over time due to continued investments, but without a supporting investment rationale. Usually, a selling period follows an overbought condition. In other words, a crypto asset enters the overbought region when it is believed to be trading above its fair value.

The occurrence can be long or short-lived, and the price may tank if the phenomenon reverses. In the digital currency ecosystem, technical analysis is one of the tools used to determine if an asset is overbought and when the trend is likely to make a U-turn.

Fundamental analysis, which involves evaluating publicly available information tied to industry and macro-economic factors, can also be used to unearth an overbought condition. In addition, fundamental analysis helps forecast when a cryptocurrency will abandon its unsupported upward price increase.

Measuring overbought levels through technical tools involves factors such as traded volume, recent price and trading momentum. Examples of technical formulas used to indicate an overbought level include the relative strength index (RSI), stochastic and Williams %R. RSI factors in the trading speed and the price fluctuation; it records the levels with values between 0 and 100, with anything above 70 indicating an overbought signal.

Đọc thêm:  What Is a Mining Rig?

The stochastic, on the other hand, shows an overbought level by comparing the current asset price with its highest and lowest price over a given period. On a scale of 0 to 100, a rating of 80 shows it is overvalued.

Williams %R evaluates how the current price compares with the highest price over a given period called lookback. A value of 20-0 indicates an overbought level. In 2020, for instance, the RSI showed that Bitcoin reached overbought levels in February when it clocked the $10,000 mark.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products
Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts