What Is Oversold?

[QC]

Mục lục

Bán quá mức

Khi một loại tiền điện tử được bán bởi ngày càng nhiều nhà đầu tư theo thời gian, với việc giá của nó giảm trong một thời gian dài.

Bán quá mức là gì?

Bán quá mức là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ ra rằng một tài sản như Bitcoin đang được giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị thực của nó. Bán quá mức đối lập với mua quá mức. Do đó, liệu một tài sản có đang vượt qua khu vực bán quá mức hay không là chủ quan vì các nhà phân tích sử dụng các công cụ phân tích khác nhau.

Sự xuất hiện quá bán không có khoảng thời gian đảo ngược được biết trước. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đo lường trạng thái quá bán của tài sản tiền điện tử. Hơn nữa, các chỉ số cung cấp ước tính về thời điểm điều kiện có khả năng đảo ngược. Trong hầu hết các trường hợp, ngày đảo ngược được dựa trên các điều kiện “nếu”. Ví dụ, các nhà phân tích có thể quan sát thấy rằng một sự thay đổi sẽ chỉ xảy ra nếu một mức giá nhất định, thường được gọi là mức hỗ trợ, đạt được.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để chỉ ra tình trạng bán quá mức bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và dải Bollinger. Chỉ báo RSI sử dụng bộ dao động xung lượng để đánh giá tốc độ và sự biến động giá. Mặt khác, dải Bollinger bao gồm dải dưới, dải giữa và dải trên.

Dải giữa chạm vào đường trung bình động của tài sản trong khi dải dưới và dải trên ghi lại độ lệch giá chuẩn đối với dải giữa. Tình trạng bán quá mức xảy ra khi các giá trị dịch chuyển về phía dải trên. Ngoài các chỉ báo kỹ thuật, tình trạng bán quá mức cũng có thể được tiết lộ bằng cách sử dụng phân tích cơ bản. Các chỉ báo cơ bản dựa trên giá hiện tại và quá khứ.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Replication?

Oversold

When a cryptocurrency has been sold by more and more investors over time, with its price decreasing for an extended period of time.

What Is Oversold?

Oversold is a term used to indicate that an asset such as Bitcoin is trading at a price lower than its true value. Oversold is the opposite of overbought. Therefore, whether an asset is treading the oversold region is subjective since analysts employ different analysis tools.

An oversold occurrence has no known reversal period. However, technical indicators measure a cryptocurrency asset’s oversold status. Moreover, the indicators provide estimates of when the condition is likely to reverse. In most cases, the reversal date is based on “if” conditions. For example, analysts may observe that a shift will only happen if a certain price level, often called a support level, is reached.

Common technical indicators used to indicate an oversold condition include relative strength index (RSI) and Bollinger bands. The RSI indicator uses a momentum oscillator to evaluate the speed and price fluctuation. On the other hand, Bollinger bands consist of a lower, middle, and upper band.

The middle band taps into an asset’s moving average while the lower and upper bands record standard price deviations in respect to the middle band. An oversold condition occurs when the values shift towards the upper band. Apart from technical indicators, an oversold condition can also be revealed using fundamental analysis. Fundamental indicators rely on current and past prices.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts