What Is Proof-of-Spacetime (PoSt)?

[QC]

Mục lục

Proof-of-Space

Nói một cách đơn giản nhất, PoSt có nghĩa là ai đó hiện có thể đảm bảo rằng họ đang dành một lượng không gian nhất định để lưu trữ.

Proof-of-Spacetime (PoSt) là gì?

Proof-of-spacetime (PoSt), thường được sử dụng để tham chiếu đến Filecoin, là cách mà người khai thác lưu trữ chứng minh rằng họ đang tiếp tục lưu trữ một phần dữ liệu duy nhất cho mạng.

PoSt tương tự như bằng chứng năng lực theo một số cách: cả hai đều yêu cầu những người tham gia trong mạng phải có động cơ tài chính để tham gia một cách trung thực vào mạng và không có lợi ích thu được bằng cách làm tổn hại đến mạng. Tuy nhiên, PoSt khác ở chỗ nó cho phép những người tham gia mạng chứng minh rằng họ đã lưu trữ dữ liệu một cách vật lý trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này được chứng minh là những người khai thác được chọn ngẫu nhiên sẽ được chọn và đọc dữ liệu của họ để xác minh.

Theo những người sáng tạo ra bằng chứng không thời gian, Tal Moran và Ilan Orlov, đây được gọi là Bằng chứng ” Hợp lý ” về Không-Thời gian vì chi phí lưu trữ thực sự tỷ lệ thuận với tích của dung lượng lưu trữ và thời gian. đã sử dụng.”

Proof-of-Spacetime

In simplest terms, PoSt means that someone can now guarantee that they are spending a certain amount of space for storage.

What Is Proof-of-Spacetime (PoSt)?

Proof-of-spacetime (PoSt), usually used in reference to Filecoin, is that way that a storage miner proves that they are continuing to store a unique piece of data for the network.

PoSt is similar to proof-of-capacity in several ways: they both require participants in the network to have a financial incentive to participate honestly in the network, and have no benefit gained by harming the network. However, PoSt differs in that it lets network participants show that they have been physically storing data over a certain period of time. This is proved as randomly chosen miners will be selected and have their data read for verifications.

Đọc thêm:  What Is Ether?

According to the creators of proof-of-spacetime, Tal Moran and Ilan Orlov, this is called the “’Rational’ Proofs of Space-Time because the true cost of storage is proportional to the product of storage capacity and the time that it is used.”

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts