Mục lục

What Is Proof-of-Stake (PoS)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Proof-of-Stake (PoS)
Một cơ chế đồng thuận blockchain liên quan đến việc lựa chọn người tạo ra khối tiếp theo thông qua nhiều sự kết hợp khác nhau giữa lựa chọn ngẫu nhiên và sự giàu có hoặc tuổi của các đồng tiền hoặc mã thông báo được đặt cọc. * xem Proof-of-Work (PoW).

Proof-of-Stake (PoS)

A blockchain consensus mechanism involving choosing the creator of the next block via various combinations of random selection and wealth or age of staked coins or tokens. *see Proof-of-Work (PoW).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts