What Is Proof-of-Work (PoW)?

[QC]

Mục lục
Proof-of-Work (PoW)
Một cơ chế đồng thuận blockchain liên quan đến việc giải các câu đố tính toán chuyên sâu để xác thực các giao dịch và tạo các khối mới. * xem Proof-of-Stake (PoS).

Proof-of-Work (PoW)

A blockchain consensus mechanism involving solving of computationally intensive puzzles to validate transactions and create new blocks. *see Proof-of-Stake (PoS).

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts