What Is Rebase?

[QC]

Mục lục

Rebase

Mã thông báo được thiết kế để nguồn cung lưu hành tự động điều chỉnh theo biến động giá.

Rebase là gì?

Mã thông báo rebase (hoặc co giãn theo giá) được thiết kế theo cách mà nguồn cung cấp mã thông báo lưu hành tự động điều chỉnh (tăng hoặc giảm) theo biến động giá của mã thông báo. Sự mở rộng và thu hẹp này được chúng tôi gọi là cơ chế rebase.

Các mã thông báo Rebase hơi giống với stablecoin, theo nghĩa là cả hai đều có mục tiêu giá. Tuy nhiên, không giống như stablecoin, mã thông báo rebase có nguồn cung co giãn, có nghĩa là nguồn cung lưu hành điều chỉnh phù hợp với cung và cầu, mà không làm thay đổi giá trị của mã thông báo trong ví của người dùng.

Đây là cách nó hoạt động:

Một giao thức rebase diễn ra thường xuyên. Ví dụ: AMPL của Ampleforth có lịch tái cơ sở 24 giờ một lần, với giá mục tiêu là 1 đô la. Nếu giá của nó vượt quá $ 1, nguồn cung lưu hành sẽ mở rộng trong quá trình rebase, do đó làm giảm giá trị của mỗi mã thông báo AMPL. Ngược lại, nếu giá của AMPL giảm xuống dưới 1 đô la, nguồn cung cấp hiện tại sẽ hợp đồng trong quá trình rebase, do đó làm tăng giá trị của mỗi mã thông báo.

Điều gì xảy ra theo quan điểm của người dùng? Số lượng token trong mỗi ví sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Tuy nhiên, tổng giá trị của mỗi ví không thay đổi, nhờ vào cơ chế giảm giá.

Nói rõ hơn, nếu Bob có 1 AMPL, giá trị này tăng gấp đôi để trở thành $ 2, thì nguồn cung sẽ tăng cao trong thời gian rebase. Điều này có nghĩa là 1 AMPL của Bob sẽ giảm xuống còn 0,5 AMPL, nhưng giá trị vẫn là 1 đô la vì 1 AMPLE hiện có giá trị 2 đô la.

Đọc thêm:  What Are Futures?

Các mã thông báo rebase khác bao gồm YAM, RMPL và BASED.

Rebase

A token designed so that the circulating supply adjusts automatically according to price fluctuations.

What Is Rebase?

A rebase (or price-elastic) token is designed in a way that the circulating token supply adjusts (increases or decreases) automatically according to a token’s price fluctuations. This expansion and contraction is what we call a rebase mechanism.

Rebase tokens are somewhat akin to stablecoins, in the sense that they both have price targets. However, unlike stablecoins, rebase tokens’ have an elastic supply, meaning the circulating supply adjusts accordingly to supply and demand, without changing the value of the tokens in users’ wallets.

Here’s how it works:

A rebase protocol happens routinely. For example, Ampleforth’s AMPL has a rebase scheduled every 24 hours, with a target price of $1. If its price goes above $1, the circulating supply expands during rebase, thereby reducing the value of each AMPL token. Conversely, if the price of AMPL dips below $1, the current supply contracts during rebase, thereby increasing the value of each token.

What happens from the users’ point of view? The amount of tokens in each wallet will increase or decrease accordingly. Yet the total value of each wallet does not change, thanks to the rebasing mechanism.

To elaborate, if Bob has 1 AMPL, which doubles in value to become $2, the supply will inflate during the rebase period. This means that Bob’s 1 AMPL will decrease to 0.5 AMPL, yet the value will still be $1 since 1 AMPLE would now be worth $2.

Other rebase tokens include YAM, RMPL and BASED.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts