What Is REKT?

[QC]

Mục lục

REKT

Một từ lóng viết tắt của từ “bị phá hủy”, mô tả một khoản lỗ tồi tệ trong một giao dịch.

REKT là gì?

REKT (hoặc rekt) là một từ lóng trên internet có nghĩa là “bị phá hủy”, có nghĩa là bị hư hại nghiêm trọng hoặc hoàn toàn bị phá hủy và đổ nát. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ngữ cảnh, nó có thể có nghĩa khác.

Trong cộng đồng tiền điện tử, rekt thường đề cập đến những người đã trải qua tổn thất tài chính nặng nề do giao dịch hoặc đầu tư sai lầm. Ví dụ: giả sử Bob đầu tư hơn một nửa số tiền tiết kiệm của mình vào XRP ngay sau khi giá của nó tăng vọt. Và một tuần sau, giá XRP giảm xuống dưới 20% giá trị của tuần trước do các vấn đề về quy định. Trong trường hợp này, Bob đã nhận được REKT.

Ngoài ra, từ REKT cũng có thể ám chỉ bản thân một tài sản kỹ thuật số bị mất giá trị. Trong ví dụ trên với Bob, người ta có thể nói rằng XRP đã nhận được rekt một cách thích hợp.

Cần lưu ý rằng trở thành REKT và thực sự mất tiền là hai thứ khác nhau, vì tài sản rekt vẫn có thể phục hồi. Vào đầu năm 2018, BTC đã tăng giá, nhưng gần cuối năm 2020, nó không chỉ phục hồi trở lại mà còn đạt mức cao mới mọi thời đại.

REKT

A shorthand slang for “wrecked,” describing a bad loss in a trade.

What Is REKT?

REKT (or rekt) is an internet slang for “wrecked,” meaning severely damaged or utterly destroyed and ruined. However, depending on the context, it may mean something else.

In the crypto community, rekt often refers to someone who has experienced a heavy financial loss due to a wrong trade or investment. For instance, let’s say Bob invests more than half his savings on XRP just after its price soared. And a week later, the price of XRP nosedived to less than 20% of the previous week’s value due problems with regulation. In this case, Bob has gotten REKT.

Đọc thêm:  What Is a Hash?

In addition, the word REKT can also refer to a digital asset itself that loses value. In the above example with Bob, one could appropriately say XRP got rekt.

It needs to be noted that being REKT and truly losing money are different things, since rekt assets can still bounce back. Back in early 2018, BTC was rekt, yet near the end of 2020, not only did it bounce back, but it also reached a new all-time high.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts