What Is Resistance?

[QC]

Mục lục

Kháng cự (Dòng / Mức)

Mức giá cao nhất của tài sản trong một thời kỳ cụ thể.

Kháng chiến là gì?

Mức kháng cự đề cập đến mức giá cao nhất của tài sản trong một thời kỳ cụ thể. Điều này được quan sát thấy khi giá của tài sản tăng đến mức kháng cự và kích hoạt các nhà giao dịch bắt đầu bán. Thông thường, áp lực bán giữa các nhà giao dịch ở mức kháng cự khiến mức giá tăng của tài sản dừng lại và giảm thêm.

Đường hoặc mức kháng cự không đề cập đến giá cao nhất chính xác của tài sản. Thay vào đó, nó phản ánh các vùng giá cụ thể có thể kích hoạt hành động bán. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là khi thực hiện phân tích kỹ thuật, vì nó báo hiệu thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán một tài sản cụ thể dựa trên sự đột phá về giá hoặc sự đảo ngược xu hướng của nó. Đối với các nhà giao dịch, nó cũng có thể giúp họ tìm thấy các điểm vào và ra lý tưởng bất cứ khi nào họ định thực hiện các vị thế giao dịch.

Mức kháng cự cũng có thể thay đổi liên tục dựa trên sự thay đổi giá của tài sản. Nhưng ngoài giá cả, một tập hợp các đường trung bình động cụ thể cũng là một chỉ báo mà các nhà giao dịch sử dụng để vẽ mức kháng cự.

Để xác định mức kháng cự của một tài sản, bạn có thể chỉ cần vẽ đường trên biểu đồ giá hàng ngày của nó, nối các đỉnh gần đây của nó. Điều này sẽ cho thấy cách tài sản đảo ngược xu hướng mỗi khi đạt đến mức kháng cự. Nếu giá đã tiếp cận vùng giá cụ thể nhiều lần trước đó, điều đó cho thấy mức độ kháng cự.

Đọc thêm:  What Is a Spot Market?

Resistance (Line/Level)

The highest price level of an asset during a specific period.

What Is Resistance?

Resistance refers to the highest price level of an asset during a specific period. This is observed when the price of the asset rises to the level of resistance and triggers traders to start selling. Usually, the selling pressure amongst traders at the resistance level causes the asset’s rising price level to halt and drop further.

A resistance line or level does not refer to the exact highest price of an asset. Instead, it reflects specific price zones that could trigger selling action. This is important, especially in performing technical analysis, because it signals the best time to buy or sell a particular asset based on its price breakout or trend reversal. For traders, it could also help them find the ideal entry and exit points whenever they plan to take trading positions.

A resistance level can also change constantly based on an asset’s price changes. But aside from price, a specific set of moving averages is also an indicator that traders utilize in plotting the resistance level.

To determine the resistance of an asset, you can simply draw the line on its daily price chart, connecting its recent peaks. This will show how the asset reversed its trend each time the level of resistance is reached. If the price has approached the specific price zone multiple times before, it indicates the strength of resistance.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts